Solentra - Solidariteit en Trauma
Eerste foto
Tweede foto
Derde foto
Vierde foto
Groepstherapie (FED)

Achtergrond Groepstherapie aan Afghaanse NBMV, Fedasil 2014
In de praktijk merken we te vaak dat de drempel tot psychotherapeutische hulpverlening voor veel migrantenkinderen- en jongeren te hoog is. Mede ten gevolge van de opvangcrisis en de grote instroom van niet-begeleide Afghaanse minderjarigen, werd een projectsubsidie toegekend voor een groepstherapeutisch aanbod voor deze populatie. Op deze manier wordt gepoogd de drempel tot hulpverlening te verlagen en worden de aanwezige jongeren in de gelegenheid gebracht onderling kennis te maken en hun informele netwerk uit te breiden.

Wie komt in aanmerking voor ons gratis aanbod?
Niet-begeleide minderjarigen van Afghaanse origine kunnen voor dit project worden aangemeld. Twee cycli worden georganiseerd, waarvan de eerste in het voorjaar (april – juni 2014) en de tweede in het najaar (augustus – oktober 2014).

Projectverantwoordelijk:Pieter Heye

In ons gratis aanbod vind je:


Dit project wordt verwezenlijkt met de steun van het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).