Solentra - Solidariteit en Trauma
Eerste foto
Tweede foto
Derde foto
Vierde foto
Het idee achter Solentra

Solentra staat voor ‘Solidariteit en Trauma’. Onze vereniging is een onderdeel van Paika, de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel voor infants, kinderen en adolescenten. Solentra geeft diagnostische en therapeutische ondersteuning

Om de psychische hulpverlening toegankelijker en efficiënter te maken voor onze doelgroep, werd een specifieke methode ontwikkeld: PACCT® (Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in creating healing Ties).

De weg naar hulpverlening is niet altijd gemakkelijk te bewandelen, zowel voor het migrantengezin als de hulpverlener. De culturele drempel en moeilijkheden zoals taalbarrières en socio-economische problemen, zorgen er voor dat weinig migrantengezinnen psychiatrische hulp zoeken waardoor er ook kansen ontnomen worden aan deze kinderen.

Migratie en de aanpassing aan een nieuwe cultuur en maatschappij brengen veel onzekerheden met zich mee en slepen soms generaties lang aan. Voor kinderen betekent dit dat ze vaak met één been in de cultuur van hun ouders staan en met het andere in de maatschappij van het land waar ze wonen. Deze beide culturen verenigen is een extra ontwikkelingstaak voor deze kinderen.

Een van onze doelen is dan ook om het opvangnet rondom (im)migrantgezinnen te versterken én te verbreden. Dit doen we onder meer door