Solentra - Solidariteit en Trauma
Eerste foto
Tweede foto
Derde foto
Vierde foto
Internationaal

Vorming van advocaten in RDCongo, specifiek voor bijstand aan slachtoffers en beschuldigden van internationale misdaden: thema's die beahndeld werden : de psychologie van slachtoffers, van getuigen, van beschuldigden en de vraag om bescherming

Begeleider: Francine Dal
Periode: oktober 2006
Cliënt: Advocaten zonder Grenzen


Los Meniños: uitwisselingsprogramma met deze stichting die ondersteuning biedt aan sociaal gemarginaliseerde gezinnen waar sprake is van een problematische opvoedingssituatie

Team: Katrien Vanfraussen en Geertrui Serneels
Periode : 9-13 maart 2009
Cliënt: Deze organisatie biedt steun aan gezinnen waar kinderen zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden. Dit kan preventief zijn door psychosociale en therapeutische begeleiding van deze gezinnen, maar ook door pleegplaatsing of adoptie. Er vond een uitwisseling plaats van methodieken en best practices


Expert round table N° 2 – Different People – Different Needs: uitwisseling van (praktijk)ervaringen, discussies over mogelijke samenwerkingsmodellen voor opvang

Begeleider: Geertrui Serneels
Periode: juli 2009
Cliënt: UNCHR, International Organisation for Migration and the International federation of Red Cross and Red Crescent Societies