Solentra - Solidariteit en Trauma
Eerste foto
Tweede foto
Derde foto
Vierde foto
Invitation Palestina
Solentra took the initiative to invite a delegation of the Dunya Women’s Cancer Clinic from Ramallah, Palestine, to Brussels. They will not only visit Solentra, but also the Breast Clinic of the University Hospital of Brussels (UZ Brussel), next week.
In the Muslim world,  stigma still surrounds breast cancer, even more so than in the Western world, which not only causes suffering for  the women themselves but also has repercussions on the wellbeing and the functioning of their families.  The diagnosis of breast cancer often results in divorce, making the psycho-social consequences for the women and their families even more severe.
As the only breast cancer clinic in Palestine, the Dunya Women’s Cancer Clinic would like to learn from the working of the Breast Clinic at UZ Brussel, more specifically about the psychological support to women and their families. The psychomedical teams will exchange their knowledge through presentations, intervisions, and guided tours.
From their side, the UZ Brussel hopes to learn how to reach and offer care to patients with a Muslim background more effectively. Since they  constitute one third of the population in Brussels, patients with a Muslim background are an important target group.
This initiative is in accordance with Solentra’s mission to build bridges and be a consultant in intercultural care.
 
Op initiatief van Solentra, bezoekt volgende week een delegatie van de Dunya Women’s Cancer Clinic, uit Ramallah, in Palestina, Solentra en de UZ Brussel Borstkliniek.
Het taboe in de moslimwereld dat rust op borstkanker bezorgt niet alleen leed bij de vrouwen zelf, maar heeft ook repercussie op het welbevinden en het functioneren van gans de familie. Met echtscheiding als niet uitzonderlijk gevolg van de diagnose, zijn de psychosociale consequenties voor deze vrouwen en hun gezin des te ernstig.
Als enige borstkankerkliniek in Palestina, wenst de  Dunya Women’s Cancer Clinic dan ook te leren van de werking van de UZ Borstkliniek, meer in het bijzonder over de psychologische omkadering van de vrouwen en hun families.  Door middel van een rondleiding, presentaties en intervisies zal er uitwisseling zijn tussen de psycho-medische teams. Het UZ Brussel hoopt te leren hoe ze vrouwen met een moslimachtergrond met borstkanker beter kan bereiken en efficiënter zorg kan aanbieden. Gelegen te Brussel, waar één derde van de bevolking een moslimachtergrond heeft, is dit  voor het UZ een niet te verwaarlozen doelgroep.
Solentra vervult hierbij haar rol als bruggenbouwer en als consultant in cultuursensitieve zorg.