Solentra - Solidariteit en Trauma
Eerste foto
Tweede foto
Derde foto
Vierde foto
Mobiele Traumateams Vlaanderen en Brussel

Inleiding
 

De Vlaamse overheid voorziet voor de periode februari 2016-december 2016 bijkomende middelen voor de psychische begeleiding van erkende vluchtelingen met de nadruk op minderjarige vluchtelingen al dan niet met hun families. Voor Niet Begeleide Minderjarigen is het juridische statuut NIET belangrijk in zoverre ze in een voorziening zitten van Vlaanderen.

Aanbod Solentra

Dankzij Jongerenwelzijn kan Solentra het volgende aanbieden in deze periode:

Vlaanderen : expert op halftijdse basis die deskundigheidsbevordering voorziet a.d.h.v. specifieke vorming, intervisie en supervisie.
Daarnaast wordt ook casusgebonden ondersteuning via consult en liaison voor professionelen uit de welzijns- en gezondheidssector voorzien. De belangrijkste partners zijn scholen (via de CLB), CLB zelf, CAW, pleegzorgdiensten enz. Ook CGG kunnen hierop beroep doen en dit in alle deelgebieden behalve Limburg en West-Vlaanderen (cfr. infra).
Solentra voorziet tenslotte ook een telefonische helpdesk, hier kunnen bovenvermelde partners terecht wanneer ze met een specifieke vraag zitten.
solentra@uzbrussel.be
0473 65 65 68
 
Voor de provincies Limburg en west-Vlaanderen heeft Solentra een enigszins andere opdracht gekregen.
 
Limburg : halftijdse functie met vierledige opdracht:
Expert biedt traumabegeleiding aan voor erkende vluchtelingenkinderen en niet-begeleide minderjarigen in hun moedertaal in samenwerking met CGG-LITP. De consultaties van vzw Solentra worden voorzien te Hasselt, Smetstraat 19, Wimmertingen, dankzij VZW De Oever.
Deze halftijdse werking voorziet ook in casusgebonden ondersteuning van consult en liaison voor professionelen uit de welzijns- en gezondheidssector. De belangrijkste partners zijn  scholen (via de CLB), de CLB zelf, CAW, pleegzorgdiensten enz.
Daarnaast is er een aanbod van intervisies, supervisies en opleidingen i.h.k.v. deskundigheidsbevordering. Hetzelfde aanbod als hierboven meegegeven maar dan specifiek voor Limburg. Tenslotte voorziet Solentra ook hier een telefonische helpdesk. hier kunnen bovenvermelde partners terecht wanneer ze met een specifieke vraag zitten. Deze functie wordt vervuld door psychologe Michelle warriner[am ZnI1] .
Contact:
michelle.warriner@uzbrussel.be
0473 84 03 38

West-Vlaanderen: halftijdse functie met vierledige opdracht:
Expert biedt traumabegeleiding aan voor erkende vluchtelingenkinderen en niet-begeleide minderjarigen in hun moedertaal in samenwerking met CAW Noord-West Vlaanderen en Prisma.
De consultaties van vzw Solentra worden voorzien te Oostende.
De halftijdse werking voorziet ook in casusgebonden ondersteuning van consult en liaison voor professionelen uit de welzijns- en gezondheidssector. De belangrijkste partners zijn scholen (via de CLB), de CLB zelf, CAW, pleeggzorgdiensten enz.
Daarnaast is er een aanbod van intervisies, supervisies en opleidingen i.h.k.v. deskundigheidsbevordering. Hetzelfde aanbod als hierboven meegegeven maar dan specifiek voor West-Vlaanderen. Tenslotte voorziet Solentra ook hier een telefonische helpdesk.  Deze functie wordt vervuld door psycholoog Geert Schelkens.
Contact (midden april '16):
Geert.schelkens@uzbrussel.be
0483 44 94 99