Solentra - Solidariteit en Trauma
Eerste foto
Tweede foto
Derde foto
Vierde foto
Traumadagkliniek (EVF)

Achtergrond
De psychische klachten van immigranten en vluchtelingen hebben ook te maken met hun huidige situatie: er is het leven in opvangcentra, de stress om een verblijfstitel te krijgen en de wachtperiode die ermee gepaard gaat, de nieuwe culturele omgeving waaraan men zich moet aanpassen, … De methodiek van Solentra -PACCT® is mede ontwikkeld voor deze doelgroep. We willen de veerkracht van deze jongeren en hun netwerk versterken om de geschikte hulp te realiseren en we trachten een brug te slaan tussen de culturele opvattingen van het gezin en deze van de hulpverlener. Dit impliceert het samenwerken met de doorverwijzer (vb. school, CLB, opvangcentrum, voogd,…) en het betrekken van het informele netwerk van het gezin bij de begeleiding.


Wie komt in aanmerking voor ons gratis aanbod?
In dit project wil Solentra een cultuursensitief zorgaanbod realiseren voor kinderen van asielzoekers en erkende vluchtelingen,  of diegene die subsidiaire bescherming hebben gekregen. Het betreft in 2012 enkel kinderen die met hun gezin naar hier zijn gevlucht.

Projectverantwoordelijke: Michelle Warriner

In ons gratis aanbod vind je:


Dit project wordt verwezenlijkt met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds

Europse Vluchtelingenfonds

Het project “Op Weg naar een Traumadagkliniek” dat mede tot stand is gekomen door de Europese Vluchtelingenfonds richt zich dit jaar vooral op vluchtelingenfamilies. Voor hun psycho-sociale problemen kunnen ze bij Solentra terecht. Ons team van etnopsychologen voorzien hen van ambulante begeleiding vanuit de PACCT methodiek. De eerste helft van dit projectjaar voerde Solentra reeds 358 consultaties aan 74 personen. Via de helpdesk die zich richt op de begeleiding van hulpverleners behandelde Solentra reeds 88 vragen, en heeft via intervisie/supervisie 43 hulpverleners bereikt. Er werden tot nog toe zo een 20 overlegmomenten georganiseerd.

Op weg naar een traumakliniek