Solentra - Solidariteit en Trauma
Wie zijn wij
Geertrui Serneels  
Geertrui Serneels

Functie

Opleiding

 

 

 

Coördinator

 • Master in de Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
 • Opleiding etnopsychiatrie in het centrum Georges Devereux, Parijs
 • Opleiding integratieve kindertherapie (Faculteit voor Mens en Samenleving (i.o))
 • Opleiding EMDR (Integratie VZW)
 • Master in de rechten (KuLeuven)
 • Diploma in International Affairs Johns Hopkins University, SAIS

 

Mail geertrui.serneels@uzbrussel.be
Tel. 0473 656 568
     
Michelle Warriner  
Michelle Warriner

Functie

 

 

Opleiding 

 

Klinisch psychologe
Zorg & Gezondheid 

OCMW Hasselt

 • Psychodynamische kinderpsychotherapeute (KULeuven)
 • EMDR in opleiding (Integrativa vzw)
 • Master in de Klinische Psychologie optie kinderen ( KULeuven)
 • Master in de Psychologie optie Arbeids-, Organisatie-, en Gemeenschapspsychologie (KULeuven).
 • Aanvullende opleiding in de Internationale Betrekkingen en Conflictbeheersing (KULeuven). Ze heeft jarenlange internationale werkervaringen opgedaan (o.m. in Palestina) en ze heeft deelgenomen aan allerlei internationale uitwisselingen.

 

Mail michelle.warriner@uzbrussel.be
  Tel. 0473 840 338
     
Geert Schelkens  

Functie 

 

 

Opleiding

 

 

Klinisch Psycholoog

CURANT & Zorg & Gezondheid

 

 • Postgraduaat in Transculturele Psychiatrie (Université Paris 13  Leonardo da Vinci)
 • Gespecialiseerde Postgraduate Opleiding in de Psychodynamische Kinderpsychotherapie (KULeuven)
 • Master Klinische Psychologie (KULeuven)

 

  Mail geert.schelkens@uzbrussel.be
  Tel. 0483 449 720
     
Karlien Verstegen  

Functie

 

 

Opleiding

 

 

 

Klinisch Psycholoog

Zorg & Gezondheid, Koning Boudewijn Stichting

 

 • Contextgerichte zorg: Systemische gezins- en contextbegeleiding (VZW Rapunzel)
 • Hulpverlening bij complexe verwerkingsprocessen en trauma (Interactie- academie Antwerpen)
 • Master Psychologie, klinische psychologie, optie kind, jeugdige en gezin (KULeuven)

 

  Mail

karlien.verstegen@uzbrussel.be

  Tel. 0485 059 777
     
Arlène Manirankunda  

Functie

 

 

Opleiding

 

Klinisch Psycholoog 

OCMA Antwerpen, GGC Brussel

 

 • Master Klinische Psychologie (Universiteit Gent)
 • 3 daagse-vorming transculturele behandelaspecten (RINO Amsterdam)

 

Mail

Arlene.manirankunda@uzbrussel.be

Tel. 0484 088 426
     
Ann Van Hellemont    

Functie

 

 

Opleiding

Klinische psychologe

OCMW Antwerpen & Mechelen

 

 • BSc (Hons) Experimental Psychology (University of Sussex, UK)
 • Master in de Klinische Psychologie voor kinderen en adolescenten (KULeuven)
 • Manama (aanvullende opleiding) in Cultures and Development (KULeuven)
 • Young Management Programme (Vlerick Business School)
 • Basisopleiding EMDR en EMDR Kinderen en Adolecenten deel 1 (Integrativa vzw)

 

15 jaar ervaring in de ontwikkelingssamenwerking als mede-oprichter van Mobile School vzw, o.a. ervaring met straatkinderen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Europa en Internationaal Trainer straathoekwerk

     
Alain Nlandu    

Functie


Opleiding

 

 

Etnopsycholoog
Consultant

Frans, Lingala, Swahili

 • Master in de psychologische en pedagogische wetenschappen (Universiteit van Kisangani, gehomologeerd )
 • Opleiding EMDR (Integrativa vzw)
 • Opleiding PTR (Psychothérapie du trauma reassociative) (Institut M.H. Erickson de Belgique)
 • Kortdurende systeemtherapie

 

Jarenlang ervaring in de RDCongo met straatkinderen en kindsoldaten ens als opleider binnen en trainer voor Unicef en Save the Children.

  Mail alain.nlandu@uzbrussel.be
     
Parvine Mohseny    

Functie

 

 

Opleiding

Coördinerende functie

Systeemgeoriënteerd psychotherapeute

 

 • Diploma in de sociale wetenschappen
 • Systeemgeoriënteerde psychotherapie
 • Postgraduaat in familietherapie en psychotraumatologie (Chapelle-aux-Champs en UCL)
 • Vorming in vreemdelingenrecht, verblijfsrecht, voogdijrecht, asielrecht
 • Sociaal cultureel en juridisch trainer
 • Vertaler en tolk in het recht
  Mail parvine.mohseny@uzbrussel.be
  Tel.

0483 084 849

     
Froukje Jansen    

 

Functie

 

Opleiding

Klinische psychologe en project-coordinator OCMW Antwerpen

 

 • EMDR basisopleiding, VZW Integrativa
 • Narratieve Exposure Therapie, ARQ Academy, Diemen
 • Transculturele Behandelaspecten, RINO, Amsterdam
 • Opleiding Huiselijk geweld en Kindermishandeling, van Montfoort, Utrecht
 • Opleiding Motiverende Gespreksvoering, Arkinacademy, Amsterdam
 • Master klinische psychologie (Universiteit van Amsterdam)

 

In Nederland ervaring in het werken met gezinnen waar intra-familiar geweld speelt. Werkervaring aan de Oostkust van Nicaragua, hier binnen een project gewerkt dat ondersteuning biedt aan kansarme gezinnen. Nieuwe methodiek geintroduceerd (pilot; the Herobook), Trainen van lokale medewerkers en vrijwilligers in motiverende gespreksvoering, doelgericht werken en gesprekstechnieken. Mee-ontwikkelen projecten op het gebied van opvoeding, educatie en psycho-sociale ondersteuning. Ervaring als adjunct-manager binnen de vluchtelingenopvang van het Rode Kruis.Verdere ervaring binnen de psychiatrie en de verslavingszorg, zowel individuele als groepsbehandeling.

 

  Mail froukje.jansen@uzbrussel.be
 

Tel.

0484 088 597

Evie Monteyne    

Functie

 

 

Opleiding

Klinisch psycholoog

 

 

 • Master in de Klinische Psychologie (VUB)
 • Thesisonderzoek naar de culturele betekenis van psychische stoornissen
 • Opleiding EMDR (Rino Zuid)
 • Opleiding Trauma and Culture (ARQ Academy)
 • Kortdurende opleiding kinderpsychotherapie en begeleiding (Psy10)

 

 • Ervaring in de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis te Dakar, Senegal
  Mail evie.monteyne@uzbrussel.be
  Tel.

0495 684 495

     
Larissa Steenhaut  

Functie

 

 

Opleiding

Klinisch psycholoog

Medewerker communicatie, fondsenwerving en projectbegeleiding

 

Oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie in opleiding (Korzybski Instituut, Antwerpen)

 • Master in de klinische psychologie, profiel biologische psychologie (VUB)
 • Università degli studi di Firenze (Erasmus)
 • Bachelor in de criminologische wetenschappen (VUB)
 • Vorming nieuwe authoriteit en geweldloos verzet (UA, Antwerpen)

 

 • Ervaring als psychologe in het bijzonder onderwijs met kinderen en jongeren met gedrags-en emotionele problemen
 • Vrijwilligerswerk: begeleiding persoon met psychische kwetsbaarheid en migratieachtergrond
 • Ervaring als psychologe in de gevangenis van Dendermonde en onderzoek naar de psychosociale effecten (met de nadruk op de gigantische verlieservaring) van detentie bij beklaagden
 • Stage op de psychiatrische afdeling van het UZ Jette (PAika)
 • Stage slaaplabo VUB en thesisonderzoek over de impact van negatieve emoties (vb ook trauma) op het slaappatroon

 

Mail larissa.steenhaut@uzbrussel.be
Tel

0483 309 733

     
Karlijn Noest    

Functie

 

Opleiding

 

Klinisch psychologe

 

 • EMDR basisopleiding (Integrativa vzw)
 • Master in de Klinische Psychologie (Universiteit Leiden)
 • Researsch Master Clinical and Health Psychology (Universiteit Leiden)
   
Mail     karlijn.noest@uzbrussel.be
Tel. 0483 084 760    
     

Marit Rutten

Functie

Klinische psychologe

OCMW Antwerpen en project jongerenwelzijn

Opleiding
 • Master Klinische Psychologie (UGent) en Universitat Barcelona (Erasmus
 • Postgraduaat interculturele hulpverlening (Thomas More)
 • Basiscursus Systeemdenken (Interactie-Academie)

                     

 • Ervaring in het werken met straatkinderen in Peru.
 • Ervaring in het begeleiden van pleeggezinnen en gezinnen binnen de bijzondere jeugdzorg rond problematische opvoedingssituaties.
 • Ervaring in het begeleiden van kinderen met hechtingsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen.
  Mail Marit.Rutten@uzbrussel.be
  Tel. 0483 08 48 44
     
Hilde Herrygers
Functie Klinische psychologe
Opleiding
 • Master in de orthopedagogiek (KUleuven,1984)
 • Systeemopleiding aan Centrum voor de studie van het gezin (Gent, 1992)
 • Opleiding collaboratieve narratieve therapie (Centrum voor narratieve benaderingen, 2001)
 • Postopleiding gezinstherapie (Peter Rober en Edith Tilmans –Ostyn, 2006)
 • Oplossingsgerichte benadering (Vraagkracht, Nederland, 2012)
 • ACT-opleiding (ACT-Academie Mortsel, 2013)
 • Verschillende workshops rond Nieuwe autoriteit met Haim Omer

 

Meer dan 25 jaar verantwoordelijke geweest voor contextbegeleiding  in VZW De Touter, een organisatie binnen de Bijzondere jeugdzorg  en een referentie in cultuursentitieve zorg aan een superdiverse doelgroep met een verontrustende opvoedingssituatie. (Outreachende hulpverlening ). Daarnaast ruim 20 jaar een zelfstandige beroepspraktijk als psychotherapeute in de eerstelijnszorg.

  Mail Hilde.Herrygers@uzbrussel.be
  Tel. 0483 08 48 23
     
Nils Vandenbroucke
Functie Klinisch psycholoog
Opleiding
 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
 • Thesisonderzoek naar veerkracht en trauma na rampen

 

 • Ervaring als stafmedewerker Rode Kruis in opvang en begeleiding van getroffenen na rampen en schokkende gebeurtenissen. Als provinciaal verantwoordelijke Rode Kruis voor de dienst Dringende Sociale Interventie in West-Vlaanderen.
 • Ervaring in ondersteunen CLB-centra via project traumaondersteuning voor vluchtelingen. Ervaring als docent Hogeschool Vives in intercultureel werk en crisisbeheer en -communicatie.
Mail Nils.Vandenbroucke@uzbrussel.be
Tel. 0489 05 15 11