Solentra - Solidariteit en Trauma
Eerste foto
Tweede foto
Derde foto
Vierde foto
Zorg in Kleur (GGC)

Achtergrond
In de praktijk merken we te vaak dat de kinderpsychiatrische hulpverlening voor veel migrantenkinderen- en gezinnen ontoegankelijk is. Hoewel psychische problemen in deze groep zeker niet minder voorkomen, merken we wel dat deze mensen minder vaak in onze wachtzalen verschijnen. Met onze specifieke methode reikt Solentra handvaten aan die ervoor zorgen dat ook immigrantenkinderen de zorg kunnen krijgen waarop ze recht hebben.

Wie komt in aanmerking voor ons gratis aanbod?
Solentra biedt sinds november 2011 haar gratis aanbod aan alle Nederlandstalige hulpverleningsinstanties en onderwijspersoneel uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij die in contact komen met migrantenkinderen die emotionele, gedrags-, en/of leerproblemen hebben, maar niet gesteund worden door de ouders in het erkennen van het probleem en het zoeken naar een oplossing, kunnen bij ons terecht.

Projectverantwoordelijk: Julia Villanueva

In ons gratis aanbod vind je:


Dit project wordt verwezenlijkt met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie