“You have to understand that no one puts their children in a boat unless the water is safer than the land.” – Warsan Shire

Iedereen heeft recht op een thuis. Toch?


Thuis is waar een kind zichzelf mag zijn en zich zorgeloos kan ontwikkelen. Maar als dat kind ineens vluchten moet voor de oorlog in zijn land, dan wankelt zijn hele bestaan.

Want hij verliest zijn veilige thuis in een bruuske klap. Daarbij komt dan ook nog dat nieuwe, vreemde land. Met nieuwe mensen en een vreemde taal. Het kind klapt dicht, kampt met complexe gedachten en angsten. Zonder hulp geraakt het moeilijk georiënteerd, nu niet en in de toekomst al evenmin.

Daarom dus: elke jongere heeft recht op een thuis. Waar hij zijn identiteit ten volle kan ontwikkelen in een maatschappij die hem waardeert en begeleidt. Dat is exact waar Solentra naar streeft.

En u kan ons daarbij helpen door ons financieel te ondersteunen. Wees absoluut zo vrij een bedrag te storten op onze rekening.

Want samen ondersteunen werkt!

  • Doe een gift

    363-0311375-45 met vermelding "Steun Solentra"
    IBAN BE44 3630 3113 7545
    BIC CODE BBRUBEBB

  • Word vrijwilliger

    Of wilt u ons als vrijwilliger een handje komen toesteken? Neem dan zeker contact op met het secretariaat: 02 477 57 15 of solentra@uzbrussel.be

Steun Ons

Donorinfo


Als stichting van openbaar nut helpt Donorinfo je met het uitkiezen van filantropische organisaties die financieel bonafide zijn. Al sinds 2005 vind je op donorinfo.be info over de activiteiten en de gecontroleerde financiële middelen van Belgische hulpverlenende organisaties. Omdat wij transparantie belangrijk vinden, vindt u ook de jaarrekeningen van Solentra vzw terug op donorinfo.be.

Nieuwsbrief