Steun Ons
Thematische opleidingen

Gratis thematische opleidingen!

Solentra VZW organiseert thematische opleidingen voor maatschappelijk werkers in het kader van hun AMIF-project. Er zijn 5 thema’s gekozen die telkens 2 maal per provincie zullen gegeven worden, elke opleiding duurt een halve dag.

Voor OCMW-medewerkers hebben we een gratis opleidingsaanbod. Concrete data zullen binnenkort worden gecommuniceerd.

Niet-begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV)

Aan de hand van casussen gidsen we cursisten doorheen het migratietraject van de NBMV. De drie fases van het vluchtproces (premigratie – migratie – postmigratie) worden op deze manier besproken met bijhorende factoren zoals trauma en acculturatie, maar ook het effect van de ontwikkelingsfase (vnl. puberteit) en het opgroeien in een migratiecontext zonder ouderlijke omkadering komen aan bod. We zoomen in op de gemeenschappelijke kenmerken tussen autochtone jongeren: welke zijn de gelijkenissen en verschillen? Praktische handvaten zullen worden besproken.

Dynamieken van Gezinshereniging (GH) 

We gaan kijken naar de dynamieken van GH op de vluchtelingen (bv. schuldgevoel naar achterblijvers toe, wachtperiode, stress) maar ook op de achterblijvers (bv. onbegrip, hoe ervaren zij het verlaten worden?). Hoe kan de hulpverlener omgaan met de sterke emoties die gepaard gaan met zowel pre- als post gezinshereniging? De persoonlijke realiteit en ervaringen van de vluchtelingen inzake GH worden in kaart gebracht en vergeleken met de Westerse, romantische visie erop.

Foltering

De focus ligt op het (complex) trauma dat foltering is. Hoe kan de hulpverlener omgaan met dit complexe trauma in de praktijk? Wat doet trauma met een mens? Welke processen worden in gang gezet: fysiologisch, lichamelijk, hersenen, emoties, gedrag? Hoe kan de cursist zichzelf beschermen en zijn/haar job blijven uitoefenen? Handvaten omtrent vroegdetectie van trauma worden meegegeven en a.d.h.v. een casus kunnen cursisten leren hoe hiermee om te gaan en wanneer (niet) door te verwijzen.

Automutilatie – verslaving (coping)

Hier zal worden ingegaan op de fysiologische reactie van het lichaam op chronische stress. Hoe gaan deze jongeren hiermee om, wat drijft hen ertoe om zichzelf te verminken? Wat is de functie van automutilatie en zijn er adequate copingmechanismen als alternatief? Wanneer kan men spreken van adequate coping? Er zal inzicht geboden worden in de functie van automutilatie, de risicofactoren en de cultuurspecificiteit. Tenslotte worden handvaten gegeven hoe er als hulpverlener mee om te gaan en inadequate coping te voorkomen.

Interesse, vragen of meer info?

Aarzel niet om contact op te nemen met Solentra.

Deze opleidingen worden gratis aangeboden met steun van het AMIF en de POD Maatschappelijke Integratie.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: