Steun Ons
Thematische opleidingen

Gratis Thematische opleidingen dit najaar!

Solentra VZW organiseert in het najaar van 2019 thematische opleidingen voor maatschappelijk werkers in het kader van hun AMIF-project. Er zijn 5 thema’s gekozen die telkens 2 maar per provincie zullen gegeven worden, elke opleiding duurt een halve dag.

Voor OCMW-medewerkers hebben we op dit moment (2019) een gratis opleidingsaanbod. Daarbij kunnen zij een traject van 3 modules volgen.

Niet-begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBM)

Aan de hand van casussen gidsen we cursisten doorheen het migratietraject van de NBM. De drie fases van het vluchtproces (prémigratie – migratie – postmigratie) worden op deze manier besproken met bijhorende factoren zoals trauma en acculturatie, ook het effect van de ontwikkelingsfase (vnl puberteit) en het opgroeien in een migratiecontext zonder ouderlijke omkadering komen aan bod. We zoomen in op de gemeenschappelijke kenmerken Wat is er gemeenschappelijk met autochtone jongeren. Welk zijn de verschillen en gelijkenissen? Praktische handvaten zullen worden besproken.

Data en inschrijven via dit formulier.

Dynamieken van Gezinshereniging (GH) 

We gaan kijken naar de dynamieken van de GH op de vluchtelingen (schuldgevoel naar achterblijvers toe, wachtperiode, stress) maar ook naar de achterblijvers (onbegrip, hoe ervaren zij het verlaten worden?). Hoe kan de hulpverlener omgaan met de sterke emoties die gepaard gaan met zowel pré als post gezinshereniging? De persoonlijke realiteit en ervaringen van de vluchtelingen inzake GH worden in kaart gebracht en vergeleken met de Westerse, romantische visie erop.

Data en inschrijven via dit formulier.

Foltering

De focus ligt op het (complex) trauma dat foltering is. Hoe kan de HV omgaan met het complexe trauma in de praktijk? Wat doet trauma met een mens? Welke processen worden op gang gezet: fysiologisch, lichamelijk, hersenen, emoties, gedrag. Hoe kan de cursist zichzelf beschermen/zijn of haar job blijven uitoefenen? Handvaten omtrent vroegdetectie van trauma worden meegegeven en a.d.h.v. een casus kunnen cursisten leren hoe hiermee om te gaan en wanneer (niet) door te verwijzen.

Data en inschrijven via dit formulier.

Automutilatie – verslaving (coping)

Er zal worden ingegaan op de fysiologische reactie van het lichaam op chronische stress. Hoe gaan deze jongeren hiermee om, wat drijft hen ertoe om zichzelf te verminken.  Wat is de functie van automutilatie, zijn er adequate copingmechanismen als alternatief? Wanneer kan men spreken van adequate coping? Er zal inzicht geboden worden in functie van automutilatie, de risicofactoren en de cultuurspecificiteit. Tenslotte worden handvaten gegeven hoe er als HV mee om te gaan en inadequate coping te voorkomen.

Data en inschrijven via dit formulier.

Veerkracht bevorderende handvaten

Een persoon met veerkracht zal, indien blootgesteld aan psychosociale risicofactoren, blijven gedijen  en functioneren. Mensen met veerkracht lijken beter in staat problemen en negatieve invloeden zodanig te verwerken dat zij in hun functioneren hier weinig tot geen last van hebben. Tijdens deze opleiding zullen handvaten worden aangereikt ter bevordering van deze veerkracht bij vluchtelingen als belangrijke pijler in de behandeling van trauma.

Data en inschrijven via dit formulier.

Interesse, vragen of meer info?

Aarzel niet om contact op te nemen met Solentra.

Deze opleidingen worden gratis aangeboden met steun van het AMIF en de POD Maatschappelijke Integratie.

Praktische informatie thematische opleidingen_v.03

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: