Onze samenleving wordt superdivers. Grootsteden zijn al langer multicultureel, maar dit wordt nu ook merkbaar in grote en kleine dorpen.

Dat op zich brengt dan weer nieuwe uitdagingen mee. Dienstverleners en betrokkenen stellen daarbij soms vast dat traditionele methodes ontoereikend lijken.

Solentra wil deze mensen ondersteunen door haar jarenlang opgebouwde expertise te delen en mee naar werkbare oplossingen te zoeken.

Zo vergemakkelijken we de geleiding van kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek naar de reguliere sector.

Solentra biedt:

 • Consult en liaison: een casus of veelvoorkomend thema waar je alle beschikbare expertise wil samenleggen? Solentra helpt om tot een gedeelde hulpvraag en oplossingstraject te komen
 • Opleiding en vormingsdagen rond o.a. cultuursensitiviteit, impact van migratie en community-based werken

Keuze uit:

 • basisopleiding van 2 dagen
 • ‘Kwetsbaarheden van vluchtelingenkinderen’ en ‘Detectie van psychische kwetsbaarheid’
 • tailormade opleidingen op maat van jouw organisatie

Onze Methodologie: PACCT®

Met PACCT® hebben wij onze eigen methode ontwikkeld die het voor jonge vluchtelingen gemakkelijker maakt om psychische hulp te vinden en toe te laten.

PACCT® staat voor Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in Creating healing Ties. Ze vertrekt van drie uitgangspunten en stoelt op twee pijlers:

Onze uitgangspunten

 • Link met maatschappelijke participatie
 • Impact van het migratieproces
 • Ecologische visie op ontwikkeling

Onze pijlers

 • Community-gerichte benadering
 • Etnopsychiatrische kijk op het probleem

8 factsheets: kernthema’s ggz van vluchtelingen

Solentra bracht de inhoud van de opleidingen en vormingen samen in 8 factsheets.

Deze factsheets behandelen de kernthema’s inzake geestelijke gezondheid van vluchtelingen.

Ze zijn het resultaat van een samenwerking tussen Solentra en een aantal deskundigen op dit terrein: Geertrui Serneels, Koen Van Praet, Birsin Taspinar, Winny Ang en Stéphanie De Maesschalck.

Verder werden deze factsheets gerealiseerd dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting.

 1. Cultuursensitieve zorg
 2. Identiteit
 3. De PACCT®-methodiek
 4. Psychosociale eerste hulp
 5. Taalondersteuning
 6. Trauma bij vluchtingen
 7. Ziektebeleving en cultuur
 8. Zorg voor de hulpverlener: zelfzorg

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: