Steun Ons
Expertise centrum

PACCT®

Met PACCT® hebben wij onze eigen methode ontwikkeld die het voor jonge vluchtelingen gemakkelijker maakt om psychische hulp te vinden en toe te laten.

PACCT® staat voor Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in Creating healing Ties. Ze vertrekt van drie uitgangspunten en stoelt op twee pijlers:

Onze uitgangspunten

 • Link met maatschappelijke participatie
 • Impact van het migratieproces
 • Ecologische visie op ontwikkeling

Onze pijlers

 • Community-gerichte benadering
 • Etnopsychiatrische kijk op het probleem

8 factsheets: kernthema’s ggz van vluchtelingen

Solentra bracht de inhoud van de opleidingen en vormingen samen in 8 factsheets.

Deze factsheets behandelen de kernthema’s inzake geestelijke gezondheid van vluchtelingen.

Ze zijn het resultaat van een samenwerking tussen Solentra en een aantal deskundigen op dit terrein: Geertrui Serneels, Koen Van Praet, Birsin Taspinar, Winny Ang en Stéphanie De Maesschalck.

Verder werden deze factsheets gerealiseerd dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting.

 1. Cultuursensitieve zorg
 2. Identiteit
 3. De PACCT®-methodiek
 4. Psychosociale eerste hulp
 5. Taalondersteuning
 6. Trauma bij vluchtingen
 7. Ziektebeleving en cultuur
 8. Zorg voor de hulpverlener: zelfzorg

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: