FAQ

FAQ

Wij bieden psychologische begeleiding aan mensen met een vluchtelingenverleden, ongeacht hun huidige status of wanneer ze zijn aangekomen in België. We richten ons vooral op degenen die geen toegang hebben tot de reguliere hulpverlening.

Wij bieden psychologische begeleiding aan kinderen en mensen vanaf 2,5 jaar en ouder.

 

Wij richten ons naar vluchtelingengezinnen. Dit wil zeggen dat zowel de kinderen zelf als hun ouders gezien kunnen worden. Afhankelijk van het project kunnen ook volwassenen die niet in een gezinssituatie zitten begeleid worden. Dit is bijvoorbeeld zo voor het Brusselse gewest dankzij het project GGC – Zorg in Kleur. Ook samenwerkingen met o.a. OCMW’s en Fedasil zorgen ervoor dat wij ook die doelgroep kunnen bereiken. Als u een aanmelding doet via onze website, dan bekijken wij of uw cliënt in aanmerking komt.

De aanmelding gebeurt via een instelling. Hoort u bij een particuliere organisatie en wenst u toch een aanmelding te doen, neem dan even contact met ons op. Dan bekijken we graag of dit mogelijk is.

Het is belangrijk om te weten dat, vanwege onze visie, de patiënt zelf nooit betaalt. Om de kosten van de begeleiding te betalen zijn wij daarom steeds op zoek naar subsidiëring. Afhankelijk van woonplaats, leeftijd,… kan iemand in aanmerking komen om binnen een bepaald project psychologische begeleiding te krijgen.

Daarnaast hebben wij samenwerkingsverbanden met belangrijke organisaties zoals Fedasil, Rode Kruis , verschillende OCMW’s en pleegzorg. Zij dragen de kosten voor hun eigen cliënten. Wanneer een aanmelding via een van deze organisaties verloopt, zal de facturatie rechtstreeks naar hen gestuurd worden.

Ook Caritas, kleinere OCMW’s, etc. kunnen een tenlasteneming op zich nemen voor psychologische begeleiding. Hiervoor hebben wij een standaardformulier. Indien blijkt dat uw cliënt niet binnen één van onze projecten ‘past’, dan zal u gecontacteerd worden om verdere mogelijkheden te bespreken.

De kost van een consultatie bedraagt €90 per consultatie van 1.5 uur. Wanneer er een tolk nodig is, komt hier een bedrag van €50 per consult bij.

Neen, dit is geen probleem. Wij overbruggen deze drempel door tijdens de therapiesessies gebruik te maken van tolken. Zelfs als uw cliënt al enkele jaren in België verblijft en een zekere kennis heeft van het Nederlands, is het vaak nog steeds beter om in de moedertaal te werken. De moedertaal is namelijk de taal waarin onze emoties worden opgeslagen.

De consultaties vinden plaats in onze vestigingen zelf, verspreidt over Vlaanderen en Brussel. Wij proberen u zo dicht mogelijk bij huis te helpen, maar ook dit hangt af van de mogelijkheden door onze lopende samenwerkingen en projecten.

Oost-Vlaanderen heeft momenteel geen samenwerking met Solentra. Om die reden verwijzen wij het merendeel van de aanmeldingen uit deze provincie door naar andere instanties.

Indien het echt nodig is, doen wij bij wijze van uitzondering ook huisbezoeken. De consultaties vinden echter steeds plaats op ons eigen kantoor.

 

Gezien de grote toestroom van nieuwe aanmeldingen de afgelopen periode, werken wij sinds kort met een wachtlijst. Hoe lang de wachtperiode is hangt af van verschillende factoren.

Wanneer wij een aanmelding ontvangen, doen wij ons best om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de wachttijd. Omdat psychologie geen exacte wetenschap is, kunnen wij moeilijk inschatten hoe lang de wachttijd zal duren. We proberen onze wachttijd echter zo kort mogelijk te houden.

 

Wij zijn onderdeel van Paika, de psychiatrische afdeling van UZ Brussel, en er zijn wekelijks psychiatrische consultaties op ons kantoor in Brussel. Wanneer de afstand tot Brussel te groot is, gaan wij mee op zoek naar een psychiater bij u in de buurt.

Ja! Wij bieden verschillende opleidingen aan rond bepaalde thema’s en gericht op specifieke doelgroepen.

Zit u echter met een andere vraag, dan kunnen wij ook een aangepaste vorming uitwerken. In dit geval zet u uw vraag best even op mail naar solentra@uzbrussel.be

Kostprijs van een vorming is €500 per halve dag. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een gratis opleiding.

Meer informatie vindt u hier: http://solentra.be/nl/opleiding,_vorming_en_training

 

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: