FAQ

Wij doen psychologische begeleiding van mensen met een vluchtelingenverleden, ongezien hun huidig statuut of van hun aankomstperiode in België, maar wél gericht naar diegenen die geen toegang hebben tot de reguliere hulpverlening.

Wij kunnen psychologische begeleiding aanbieden vanaf ongeveer 2,5 jaar. ons naar vluchtelingengezinnen.

 

Wij richten ons naar vluchtelingengezinnen. Dit wil zeggen dat zowel de kinderen zelf als hun ouders gezien kunnen worden. Afhankelijk van het project, kunnen ook volwassenen die niet in een gezinssituatie zitten, begeleid worden. Dit is bijvoorbeeld zo voor het Brusselse gewest dankzij het project GGC – zorg in kleur. Ook samenwerkingen met o.a. ocmw’s en Fedasil zorgen ervoor dat wij ook die doelgroep kunnen bereiken. Als u een aanmelding doet via onze website, dan bekijken wij of uw cliënt in aanmerking komt.

De aanmelding gebeurd via een instelling. Bent u een particulier persoon, maar wenst u toch een aanmelding te doen, neem dan even contact met ons op en bekijken we graag of dit mogelijk is.

Belangrijk om weten is dat vanuit onze visie de patiënt zelf nooit betaald. Om de kosten van begeleiding te bekostigen zijn wij daarom steeds op zoek naar subsidiëring. Afhankelijk van woonplaats, leeftijd, … kan iemand in aanmerking komen om binnen een bepaald project psychologische begeleiding te krijgen.

Daarnaast hebben wij samenwerkingen met belangrijke actoren zoals Fedasil, Rode Kruis , verschillende ocmw’s, pleegzorg… Zij dragen de kosten voor hun cliënteel. Wanneer een aanmelding via een van deze organisaties verloopt, zal de facturatie rechtstreeks naar hen toe gebeuren.

Ook Caritas, kleinere ocmw’s… kunnen een tenlasteneming op zich nemen voor psychologische begeleiding. Hiervoor hebben wij een standaard formulier. Indien blijkt dat uw cliënt niet binnen één van onze projecten ‘past’, dan zal u gecontacteerd worden om deze mogelijkheid te bespreken.

De kost van een consultatie bedraagt 90€ per consultatie van 1.5 uur. Wanneer er een tolk moet voorzien worden, dan komt hier een kost van 50€ per consult bij.

Neen, dit is geen probleem. Wij overbruggen deze drempel door tijdens de therapiesessies gebruik te maken van tolken. Zelfs als uw cliënt al enkele jaren in België verblijft en een zekere kennis heeft van het Nederlands, is het vaak nog steeds aangewezen in de moedertaal te werken, omdat dit de taal is waarin onze emoties worden opgeslagen.

De consultaties gebeuren in onze vestigingen zelf, verspreidt over Vlaanderen en Brussel. Wij proberen u zo dicht mogelijk bij huis te helpen, maar ook hier hangen de mogelijkheden af van onze lopende samenwerkingen en projecten.

Oost-Vlaanderen heeft momenteel geen samenwerking met Solentra. Om die reden verwijzen wij het merendeel van de aanmeldingen uit deze provincie door naar andere instanties.

Indien het echt nodig is, doen wij bij wijze van uitzondering ook huisbezoeken. De consultaties worden gebeuren echter steeds in onze lokalen zelf.

 

Gezien de grote toestroomt aan nieuwe aanmeldingen de voorbije periode, werken wij sinds kort met een wachtlijst. Hoe lang de wachtperiode is hangt af van verschillende factoren.

Wanneer u een aanmelding doet, doen wij ons best om zo goed mogelijk een inschatting te maken van deze wachttijd. Omdat psychologie geen exacte wetenschap is, kunnen wij moeilijk inschatten hoe lang de begeleiding zal duren en kan deze wachttijd al eens uitlopen. Anderzijds zijn er ook onverwachte gebeurtenissen, waardoor therapie vervroegt wordt stopgezet en er al eerder een plaats kan vrijkomen.

Wij zijn onderdeel van Paika, de psychiatrische afdeling van UZ Brussel, waarbij er ook wekelijks psychiatrische consultaties zijn op ons kantoor in Brussel. Wanneer de afstand tot Brussel te groot is, gaan wij mee op zoek naar een psychiater in uw buurt.

Ja. Wij bieden verschillende opleidingen aan, rond bepaalde thema’s en gericht naar specifieke doelgroepen.

Zit u echter met een andere vraag, dan kunnen wij ook een aangepaste vorming uitwerken. In dit geval zet u uw vraag best even op mail naar solentra@uzbrussel.be

Kostprijs van een vorming is 500€ per halve dag. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor gratis opleiding.

Meer informatie vindt u hier: http://solentra.be/nl/opleiding,_vorming_en_training

 

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: