Basisopleiding “Psychosociale impact van migratie” voor OCMW’s

25.05.2022

Dankzij de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de POD Maatschappelijke Integratie biedt Solentra gratis opleiding aan medewerkers van OCMW’s in Vlaanderen en diensten, organisaties en vrijwilligers die formeel samenwerken met OCMW’s. Deze opleiding maakt deel uit van dat aanbod.

Wat?

In de basisopleiding krijg je een introductie in de psychosociale impact van migratie en theoretische kaders die een houvast bieden om de impact van migratie op het psychosociale beter te begrijpen. De opleiding behandelt o.m. de volgende vragen: Hoe kan je migratiegerelateerde psychosociale problemen van elkaar onderscheiden? Hoe kan je cultuursensitief omgaan met trauma, verdriet, depressie, angsten, rouw …? Hoe kan je het psychosociaal welzijn van mensen met een vluchtelingenachtergrond zo goed mogelijk ondersteunen?

De opleiding bestaat uit 4 hoofdstukken. Na elk hoofdstuk volgt een test om de opgedane kennis te testen en een online intervisie van 2 uur (zie verder). Het duurt ongeveer 8 uur om de opleiding volledig te doorlopen. Via het online leerplatform kan je ook vragen stellen aan een van onze psychologen bij de onderwerpen die aan bod komen in de opleiding.

Voor wie?

Voor OCMW-medewerkers die mensen met een vluchtelingenachtergrond begeleiden maar nog geen opleiding volgden of hun kennis willen opfrissen.

Waar en wanneer?

Deze opleiding bestaat uit een online deel dat je via ons online leerplatform zelfstandig kan doornemen. Je kiest zelf het tijdstip en het tempo om de opleiding te volgen. Na elk van de 4 hoofdstukken bieden we een intervisie in kleine groepjes aan. Deze intervisie maakt deel uit van de opleiding en is dus verplicht. Tijdens een intervisie vertrekken we vanuit concrete casussen en gaan we aan de slag met de (theoretische) inhoud van het online deel. Het aantal deelnemers per intervisie is beperkt om de interactie en leermogelijkheid zo groot mogelijk te houden. De intervisies verlopen online en worden gefaciliteerd door een van onze praktijkpsychologen.

Data van de intervisies:

  • Intervisie na hoofdstuk 1: 4, 5 of 6 juli 2022 (opties: 9-11u; 12-14u; 15-17u)
  • Intervisie na hoofdstuk 2: 24, 25, 29, 30 augustus 2022 (opties: 9-11u; 12-14u; 15-17u)
  • Intervisie na hoofdstuk 3: 19, 21, 22 september 2022 (opties: 9-11u; 12-14u; 15-17u)
  • Intervisie na hoofdstuk 4: 4, 5 oktober 2022 (opties: 9-11u; 12-14u; 15-17u)

Je ontvangt een link naar het registratieformulier voor de intervisies zodra je je ingeschreven hebt voor de opleiding via onderstaande link.

Deelnemen

Volg de opleiding via het online leerplatform Solentra Academy. Inschrijven kan nog tot en met 30 juni.

 

Schrijf je in via deze link 

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: