E-learning voor OCMW’s: ‘Bouw vertrouwen en neem de vlucht vooruit’

25.05.2022

Dankzij de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de POD Maatschappelijke Integratie biedt Solentra gratis opleiding aan medewerkers van OCMW’s in Vlaanderen en diensten, organisaties en vrijwilligers die formeel samenwerken met OCMW’s. Deze opleiding maakt deel uit van dat aanbod.

Wat?

In de basisopleiding ‘Bouw vertrouwen en neem de vlucht vooruit’ krijg je een introductie in de psychosociale impact van migratie en theoretische kaders die een houvast bieden om de impact van migratie op het psychosociale beter te begrijpen. De opleiding behandelt o.m. de volgende vragen: Hoe kan je migratiegerelateerde psychosociale problemen van elkaar onderscheiden? Hoe kan je cultuursensitief omgaan met trauma, verdriet, depressie, angsten, rouw …? Hoe kan je het psychosociaal welzijn van mensen met een vluchtelingenachtergrond zo goed mogelijk ondersteunen?

De opleiding bestaat uit 4 hoofdstukken. Na elk hoofdstuk volgt een test om de opgedane kennis te evalueren en een online intervisie van 2 uur (zie verder). Het duurt ongeveer 8 uur om de opleiding volledig te doorlopen. Deze intervisies met collega’s zijn bijzonder verrijkend voor de praktijk en zijn een onderdeel van de opleiding. Tijdens een intervisie vertrekken we vanuit concrete casussen en gaan we aan de slag met de (theoretische) inhoud van het online deel. Het aantal deelnemers per intervisie is beperkt om de interactie en leermogelijkheid zo groot mogelijk te houden. De intervisies verlopen online en worden gefaciliteerd door een van onze praktijkpsychologen.

Voor wie?

Voor OCMW-medewerkers die mensen met een vluchtelingenachtergrond begeleiden maar nog geen opleiding volgden of hun kennis willen opfrissen. Ook vrijwilligers of medewerkers van lokale organisaties die mensen met een vluchtelingenachtergrond begeleiden in opdracht van een OCMW kunnen deelnemen aan de e-learning met intervisies.

Waar en wanneer?

Deze opleiding bestaat uit een online gedeelte dat je via ons online leerplatform zelfstandig en op eigen tempo kan volgen. Je krijgt ongeveer 1 maand per hoofdstuk de tijd. Na elk van de 4 hoofdstukken bieden we een intervisie in kleine groepjes aan.

Data van de intervisies:

Je hoeft slechts deel te nemen aan 1 intervisie na elk hoofdstuk. Hieronder vind je de data waarop deze zullen plaatsvinden.

  • Intervisie na hoofdstuk 1: 10, 11 of 12 oktober 2022 (opties: 9-11u; 12-14u; 15-17u)
  • Intervisie na hoofdstuk 2: 24 of 25 oktober of 2 november 2022 (opties: 9-11u; 12-14u; 15-17u)
  • Intervisie na hoofdstuk 3: 22, 23 of 24 november 2022 (opties: 9-11u; 12-14u; 15-17u)
  • Intervisie na hoofdstuk 4: 12, 13, 14 of 15 december 2022 (opties: 9-11u; 12-14u; 15-17u)

Inschrijven voor deze e-learning is niet meer mogelijk. In het voorjaar van 2023 organiseren we een nieuwe sessie. Inschrijven voor onze inleidende e-learning is wel nog mogelijk.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: