Call-in voor transculturele psychiatrische zorg

03.11.2021

Heb je als zorgprofessional patiënten of cliënten met een vluchtelingenachtergrond die kampen met een ernstig psychologisch of psychiatrisch probleem? Dan is het belangrijk om hen aan te spreken in hun taal, te handelen vanuit een transcultureel psychiatrisch perspectief én vertrouwd te zijn met migratiepsychologie. Krijg je daarbij graag ondersteuning? Dan kan je ons inschakelen via ‘Call-in’. Samen streven we naar cultuursensitieve en transculturele zorg.

Het project in een notendop

Call-in is een initiatief van Solentra, CGG Kohesi en Ligant.

Doel?

Vanuit een mensenrechtenperspectief kwaliteitsvolle en transculturele psychiatrische zorg en behandeling verzekeren voor een kwetsbare doelgroep van vluchtelingen, startend met een correcte klinische taxatie.

Voor wie?

Zorgprofessionals in de (geestelijke) gezondheidszorg, ziekenhuizen, ambulante voorzieningen, huisartsen.

Wat?

Ondersteuning tijdens een consultatie met een tolk én een gespecialiseerde transculturele psycholoog via een videoverbinding.

Praktisch

Je kan een beroep doen op ‘Call-in’ via 0484 822 812 en binnen de 2 werkdagen regelen we een videolink, tolk en psycholoog.

> Download de flyer

Waarom dit project?

Via onze helpdesk voor professionals merken we dat zorgverleners nog vaak naar de symptomen kijken zonder rekening te houden met de vlucht- en migratiecontext. Nochtans hebben veel van de psychische problemen bij vluchtelingen daarmee te maken. Voor een juiste diagnose en effectieve interventie is het daarom zo belangrijk rekening te houden met die context. Vaak belemmeren ook taal en het niet werken met een tolk het stellen van een juiste diagnose. Met het call-in-project willen we zorgprofessionals tijdens hun consultaties via een videoverbinding bijstaan met onze kennis om psychische zorg samen kwaliteitsvoller en effectiever te maken.

Welke meerwaarde biedt een transcultureel psychiatrisch perspectief?

We helpen zorgprofessionals om met cliënten of patiënten het gesprek aan te gaan vanuit transcultureel psychiatrisch perspectief, rekening houdend met migratiepsychologie.  Vragen over de specifieke context van mensen op de vlucht zijn daarbij belangrijk. Zitten ze in een asielprocedure? Wie hebben ze achtergelaten in hun land? Welke onzichtbare loyauteiten spelen mee? Waarom zoeken ze psychologische hulp, terwijl dit in hun land van herkomst niet de gewoonte is? Het zijn vragen die we gewoonlijk niet stellen, maar essentieel zijn voor een correcte diagnose bij personen met een vluchtelingenachtergrond.

Onze westerse visie op trauma focust sterk op symptomen, maar als we kijken naar de specifieke (oorlogs)context van vluchtelingen en andere vragen stellen, dan beseffen cliënten en hulpverleners dat de klachten een normale reactie zijn op oorlogstrauma, een abnormale situatie. Samen komen ze dan tot een andere conclusie. Een advocaat die kan helpen bij de asielprocedure baat bij slaapproblemen soms meer dan een slaappilletje. Het classificatie-instrument voor psychische stoornissen DSM-5 spreekt over trauma wanneer symptomen 1 maand aanhouden, maar een post-traumatische stress-stoornis bij vluchtelingen kan je pas vaststellen wanneer andere stressfactoren door verlies en acculturatie minder impact hebben.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: