E-learning ‘Bouw vertrouwen en neem de vlucht vooruit’

09.02.2023

Dankzij de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de POD Maatschappelijke Integratie biedt Solentra gratis opleiding aan medewerkers van OCMW’s in Vlaanderen en diensten, organisaties en vrijwilligers die formeel samenwerken met OCMW’s. Deze opleiding maakt deel uit van dat aanbod.

De volgende en tevens laatste sessie van de basisopleiding vindt plaats in september en oktober 2023. Inschrijven kan hieronder.

Wat?

In de basisopleiding ‘Bouw vertrouwen en neem de vlucht vooruit’ krijg je een introductie in de psychosociale impact van migratie en theoretische kaders die een houvast bieden om de impact van migratie op het psychosociale beter te begrijpen.

De opleiding behandelt o.m. de volgende vragen:

  • Hoe kan je migratiegerelateerde psychosociale problemen van elkaar onderscheiden?
  • Hoe kan je cultuursensitief omgaan met trauma, verdriet, depressie, angsten, rouw …?
  • Hoe kan je het psychosociaal welzijn van mensen met een vluchtelingenachtergrond zo goed mogelijk ondersteunen?

De e-learning bestaat uit 4 hoofdstukken. Na elk hoofdstuk volgt een test om de opgedane kennis te evalueren en een online intervisie van 2 uur (zie verder). Het duurt ongeveer 8 uur om de opleiding volledig te doorlopen.

Bij elk hoofdstuk hoort ook een intervisie. Die intervisies met collega’s zijn bijzonder verrijkend voor de praktijk en zijn een onderdeel van de opleiding. Tijdens een intervisie vertrekken we vanuit concrete casussen en gaan we aan de slag met de (theoretische) inhoud van het online deel. Het aantal deelnemers per intervisie is beperkt om de interactie en leermogelijkheid zo groot mogelijk te houden. De intervisies verlopen online en worden gefaciliteerd door een van onze praktijkpsychologen.

Voor wie?

Voor OCMW-medewerkers die mensen met een vluchtelingenachtergrond begeleiden maar nog geen opleiding volgden of hun kennis willen opfrissen. Ook vrijwilligers of medewerkers van lokale organisaties die mensen met een vluchtelingenachtergrond begeleiden in opdracht van een OCMW kunnen deelnemen aan de e-learning met intervisies.

Waar en wanneer?

Deze opleiding bestaat uit een online gedeelte dat je via ons online leerplatform zelfstandig en op eigen tempo kan volgen. Je krijgt ongeveer 1 maand de tijd om de e-learning te volgen. Daarna volgen 4 intervisies (die aansluiten bij de thema’s van de hoofdstukken in de e-learning) in kleine groepjes. Je hoeft slechts deel te nemen aan 1 intervisie per hoofdstuk.

Inschrijven

Schrijf je in voor de e-learning en de bijbehorende intervisies via dit formulier

Contact

Wens je meer info of heb je vragen? Stuur een e-mail naar SolentraAcademy@uzbrussel.be (vermeld in het onderwerp van je e-mail: AMIF opleidingen)

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: