Partners

PAika


PAika is onderdeel van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) en staat voor Psychiatrische Afdeling voor Kinderen en Adolescenten tot 18 jaar. Solentra vzw is opgericht in de schoot van PAika en is nauw verbonden met haar werkzaamheden. Er vinden geprivilegieerde doorverwijzingen plaats. Het diensthoofd van PAika, Dr. A Lampo, is tevens ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Solentra en supervisor van het team.

VUB, Departement Klinische Psychologie


Solentra vzw werkt samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB), met name met het Departement voor Klinische Psychologie. Voor haar onderzoek werkt Solentra samen met Dhr. Johan Vanderfaeillie.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)


De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt binnen het Brussels Gewest een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Ook speelt de GGC een belangrijke rol op het gebied van bijstand aan personen. De GGC is bevoegd om zorg te verstrekken binnen en buiten het ziekenhuis, gezondheidsopvoeding en de preventieve geneeskunde.

Fedasil


Fedasil staat voor Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers en zorgt voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming. Fedasil garandeert kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. Ze coördineren ook de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden.

Urban Innovative Actions (UIA)


Urban Innovative Actions (UIA) is een initiatief van de Europese Unie. Dit initiatief biedt stedelijke gebieden in heel Europa middelen om nieuwe en onbewezen oplossingen te testen. Hiermee wil UIA stedelijke uitdagingen aangaan. De UIA heeft onder andere het Curant project in Antwerpen gefundeerd waar Solentra ook aan heeft meegewerkt.

Making More Health (MMH)


Making More Health (MMH) is een wereldwijd initiatief dat streeft naar een gezondere wereld voor mensen, dieren en hun gemeenschappen. Dit willen zij bereiken door ondernemend te denken. Dit zal hen leiden naar innovatieve oplossingen, het creëren van sociale impact en het vinden van innovatieve business modellen.

Ashoka


Ashoka is een organisatie bestaande uit sociale ondernemers. Ashoka identificeert en ondersteunt ’s werelds leidende sociale ondernemers. Ashoka leert van hun innovaties en creëert een wereldwijde gemeenschap die deze nieuwe kaders omarmt. Deze kaders zullen hen helpen het idee te verspreiden dat ‘iedereen een changemaker’ kan zijn.

Actiris


Actiris is de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zich op twee taken: het garanderen van een match tussen werkgevers en werkzoekenden, en het organiseren van de doorstroming naar werk. Door de jaren heen hebben ze op verschillende manieren geprobeerd om vluchtelingen aan het werk te zetten.

AMIF (Asiel-, Migratie- en Integratiefonds)


Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) is een fonds van de Europese Commissie. Het fonds wil zorgen voor effectievere migratiestromen. Ook wil het fonds de uitvoering, versterking en ontwikkeling van asiel en immigratie verenigen in de Europese Unie. Dit doet het AMIF door financiële steun te geven aan verschillende organisaties die werken aan de integratie van vluchtelingen.

Donorinfo


Donorinfo is een onafhankelijk informatiecentrum dat informatie bundelt over goede doelen in België. Ze streven ernaar om transparantie te bieden aan iedereen die van plan is een gift te schenken aan een goed doel en op zoek is naar objectieve gegevens over hoe deze organisaties werken. Ook de werking van Solentra is te vinden op hun website.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: