AMIF

AMIF (Asiel-, Migratie- en Integratiefonds)

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie. AMIF is gericht op een effectiever beheer van migratiestromen. Ook richt AMIF zich op het versterken en ontwikkelen van een algemene aanpak van asiel, migratie en integratie.

De vier hoofddoelstellingen zijn:

 1. Asiel: het aansterken en ontwikkelen van alle aspecten van het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (Common European Asylum System);
 2. Legale migratie en integratie: het ondersteunen van legale migratie naar de Lidstaten in overeenstemming met economische en sociale behoeften, en het promoten van de effectieve integratie van niet EU-burgers;
 3. Terugkeer: het verbeteren van eerlijke en effectieve terugkeer strategieën binnen de Lidstaten die bijdragen tot het bestrijden van illegale immigratie. De nadruk ligt hierbij op duurzaamheid van terugkeer en effectieve overname in de landen van herkomst en transit;
 4. Solidariteit: het versterken van solidariteit en verantwoordelijkheid delen tussen Lidstaten, specifiek voor diegene die het meest beïnvloed worden door migratie- en asielstromen.

Solentra draagt bij aan de tweede doelstelling ‘Legale migratie en integratie’. Dit doet Solentra door deskundigheidsbevordering aan te bieden aan OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) werknemers om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om:

 • Een brug te zijn tot het lezen van de nieuwe omgeving (cultuursensitief werken);
 • Krachten aan te spreken (veerkracht);
 • Herkennen van grote psychische schade bij erkende vluchtelingen. Vooral psychische schade die de integratie belemmert, omdat veerkracht niet kan worden aangesproken;
 • Op tijd en op de juiste manier te kunnen doorverwijzen.

Deze deskundigheidsbevordering bestaat uit drie cursussen: basisopleiding module 1, gespecialiseerde opleiding module 2 en intervisie module 3.

 1. Basisopleiding module

 • Bestaat uit tien opleidingen. Deze opleidingen vinden verspreid plaats over twee dagen per provincie;
 • Het doel is om trauma, rouw, migratie- en acculturatie gerelateerde psychosociale problemen te leren kennen en van elkaar te kunnen onderscheiden. Ook worden er onderwerpen als vroegtijdige detectie, doorverwijzing, en de rol van een OCMW-medewerker in de psychosociale begeleiding (veerkracht aanspreken, cultuursensitief werken en vroegtijdige detectie) behandeld;
 • Deze basisopleiding legt nadruk op het verhogen van kennis over de psychische processen gerelateerd aan migratie, acculturatie en vluchten (trauma).
 1. Een gespecialiseerde opleiding module 2

 • Bestaat uit vijf onderwerpen die gaan over cultuursensitiviteit. Deze vijf onderwerpen worden behandeld gedurende twee sessies van vier uur per provincie (op voorwaarde dat de basisopleiding is afgemaakt);
 • Het doel is om je te verdiepen in de thema’s van de basisopleiding;
 • Het aanbod wordt afgestemd op de vraag. Daardoor kan de inhoud per regio anders zijn. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de Afghaanse cultuur, de dynamieken van gezinshereniging, automutilatie, verslaving, foltering en veerkracht bevorderende handvaten.
 • Nieuwe kennis en vaardigheden zullen worden verworven. Deze zullen te maken hebben met gevoelige psychosociale ondersteuning van nieuwkomers.
 1. Intervisie module 3

 • Bestaat uit drie reeksen van drie intervisies per provincie. Deze vinden plaats om de acht weken en zullen een halve dag duren; psychologisch advies en ondersteuning op casusniveau;
 • De deelnemer zal nieuwe vaardigheden opdoen en beginnen met het veranderen van gedrag.

Het doel van de deskundigheidsbevordering is om de psychosociale begeleiding van de OCMW ’s naar vluchtelingen kwalitatiever én effectiever te maken. Dit wordt gedaan door duurzame kennisoverdracht en het aanreiken van tools vanuit casusvoorbeelden.  Hierbij wordt aandacht besteed aan het vroegtijdige detecteren van trauma of andere psychische problemen.

Contacteer Ons

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: