AMIF

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie.

De 4 hoofddoelstellingen zijn:

 • Het aansterken en ontwikkelen van alle aspecten van het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (Common European Asylum System);
 • Het ondersteunen van legale migratie naar de Lidstaten in overeenstemming met hun economische en sociale behoeften en het promoten van de effectieve integratie van niet EU-burgers;
 • Het verbeteren van eerlijke en effectieve terugkeerstrategieën binnen de Lidstaten die bijdragen tot het bestrijden van illegale immigratie, met de nadruk op duurzaamheid van terugkeer en effectieve overname in de landen van herkomst en transit;
 • Het versterken van solidariteit en verantwoordelijkheidsdelen tussen Lidstaten, specifiek voor diegene die het meest beïnvloed worden door migratie- en asielstromen.

Aanbod Solentra: (bijdrage aan de 2de doelstelling): deskundigheidsbevordering bij de OCMW-medewerkers zodat zij in staat zijn om:

 • Brug te zijn tot het lezen van de nieuwe omgeving (cultuursensitief werken)
 • Aanspreken van de krachten (veerkracht)
 • Bij ontbreken van veerkracht (dus dit veronderstelt dat deze is aangesproken), herkennen van te grote psychische schade bij erkende vluchtelingen die de integratie belemmeren.
 • Op tijd en adequaat te kunnen doorverwijzen

De deskundigheidsbevordering bestaat uit:

Een basisopleiding module 1

 • 2-daagse opleiding per provincie ( 10 opleidingen van twee dagen)
 • Doel: trauma, rouw, en migratie- en acculturatie gerelateerde psychosociale problemen leren kennen , van elkaar leren te onderscheiden, vroegtijdige detectie, doorverwijzing, de rol van een OCMW medewerker in de psychosociale begeleiding (veerkracht aanspreken, cultuursensitief werken en vroegtijdige detectie)
 • Verhoogde KENNIS van de psychische processen gerelateerd aan migratie, acculturatie en vluchten (trauma)

Een gespecialiseerde opleiding module 2

 • 10 gespecialiseerde opleidingen van 4 uur per provincie (op voorwaarde dat de basisopleiding werd voltooid)
 • Doel: dieper inzoomen op thema’s die aanbod kwamen in de basisopleiding. Per thema worden twee halve lesdagen georganiseerd. Er zal gewerkt worden rond vijf gespecialiseerde thema’s vertrekkend vanuit een cultuursensitieve benadering. Het aanbod wordt afgestemd op de vraag. Per regio kan de focus anders liggen. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bv Afghaanse cultuur, de dynamieken van gezinshereniging, automutilatie, verslaving, foltering, veerkracht bevorderende handvatten,…….
 • Verhoogde KENNIS en aanleren van VAARDIGHEDEN inzake cultuursensitieve psychosociale begeleiding van nieuwkomers

Intervisie module 3

 • 3 reeksen van 3 intervisies per provincie om de 8 weken (halve dag)
 • Max 10 personen per groep
 • Tijdens een intervisie wordt er advies en ondersteuning gegeven op casusniveau door een senior psycholoog.
 • Aanleren van VAARDIGHEDEN en begin van ATTITUDE verandering

Doel van de deskundigheidsbevordering is de psychosociale begeleiding van de OCMW ’s naar vluchtelingen kwalitatiever én efficiënter te maken door duurzame kennisoverdracht en het aanreiken van tools vanuit casusvoorbeelden waarbij aandacht wordt besteed aan vroegtijdige detectie van trauma of andere psychische problemen.

Contacteer Ons.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: