Curant

Curant

Een uniek cohousingproject van de Gemeente Antwerpen

Curant staat voor Co-housing and case management for Unaccompanied young adults ANTwerp. Het project begon in November 2016 en eindigde in Oktober 2019 en werd gedeeltelijk gesubsidieerd door het Urban Innovative Actions (UIA) initiatief van de Europese Commissie.

Het doel van dit project was de integratie van erkende vluchtelingen. Deze vluchtelingen waren vaak in België aangekomen zonder ouders. NBMV’s (Niet-Begeleide Minderjarige Vluchteling) hebben recht op begeleiding en lessen voor nieuwkomers: Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). Ze hebben hier recht op totdat ze de wettelijke volwassen leeftijd behalen. Zonder begeleiding is het waarschijnlijker dat ze van school gaan zonder een diploma te hebben behaald.

Deelnemers aan het project waren jonge, erkende vluchtelingen en Vlaamse jongvolwassenen. Voor het project werden zij aan elkaar gekoppeld om minstens een jaar samen te wonen. Tijdens deze periode leerde de vluchteling veel van de Vlaamse jongvolwassene over de Vlaamse en Belgische cultuur, taal en maatschappij. Het samenwonen met een persoon van dezelfde leeftijd en het ontvangen van hulp in de vorm van uitgebreide ondersteuning zou het makkelijker maken voor de vluchteling om te integreren.

De appartementen werden opgeleverd door de Gemeente Antwerpen en waren bewoonbaar aan het begin van 2017. Antwerpen hielp in totaal 135 jonge vluchtelingen met integreren in drie jaar. Omdat het een intensief project was, werkte Antwerpen samen met de volgende partners:

  • Solentra bood psychologische hulp aan alle deelnemers;
  • Vormingsplus zocht naar en selecteerde de vrijwilligers;
  • Atlas verzorgde integratie- en Nederlandse taallessen;
  • VDAB zette een passend plan op voor vluchtelingen om post-secundair onderwijs te krijgen;
  • JES VZW begeleidde de jonge vluchtelingen in hun schoolvakken en -werk;
  • Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS), van de Universiteit Antwerpen, heeft de impact van het samenwonen en de trajecten na het project in relatie tot integratie gemeten.

Na het afronden van het project werd er onderzoek gedaan om te kijken of het project heeft geholpen bij de integratie van NBMV’s in de Vlaamse/Belgische samenleving. De resultaten laten zien dat het project vluchtelingen heeft geholpen bij het vinden van een job of het beginnen met studeren. Ook heeft het geholpen met het opbouwen van een sociaal netwerk. Het onderzoek liet ook wat leerpunten zien, zoals:

  • Co-huisvesting werkt niet voor iedereen;
  • Alle deelnemers moeten openstaan voor de co-huisvesting principes en dezelfde basiswaarden en verwachtingen delen;
  • Professionele ondersteuning is in dit geval essentieel, omdat het de relatie tussen de vluchtelingen en de Vlaamse adolescenten versterkte. Het hielp ook om elkaar beter te begrijpen.

Meer weten?

Voor meer informatie over Curant, klik hier

Contacteer Ons

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: