Curant

Een uniek en vernieuwend cohousingproject

De stad Antwerpen start met een uniek en vernieuwend cohousingproject waarbij jonge erkende vluchtelingen en Vlaamse jongeren samenwonen gedurende minstens 1 jaar. Door het samenwonen met een leeftijdsgenoot en intensieve begeleiding wil het de integratie van jonge vluchtelingen bevorderen.

Het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie koos het project van OCMW Antwerpen (samen met enkele andere projecten) uit voorstellen van 378 Europese steden.

Cohousen bevordert de integratie

Met het project wil de stad Antwerpen de integratie van erkende vluchtelingen versterken. De kwetsbaarste vluchtelingen zijn vaak de niet-begeleide minderjarigen die zonder ouders in België toekomen. Een deel van hun ondersteuning (voogd, Onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN)) valt weg als ze meerderjarig worden. Daardoor hebben ze een grotere kans om ongekwalificeerd de schoolbanken te verlaten en voor lange tijd in sociale bijstand te vallen. Een onderzoek van het Europees Integratiefonds uit 2014 toont een aantal knelpunten in het onderwijs- en opleidingstraject voor 16 tot 18-jarige nieuwkomers.

De stad Antwerpen wil dat opvangen door een intensief begeleidingstraject aan te bieden waarbij een jonge vluchteling (tussen 17 tot 22 jaar) minstens 1 jaar samenwoont met een Antwerpse jongere (een buddy). Het ‘cohousen’ met een leeftijdsgenoot kan de integratie en het Nederlands van de vluchteling op een informele manier bevorderen. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld met vragen over administratie terecht bij zijn huisgenoot, spreekt hij of zij elke dag Nederlands, leert hoe vuilnis te sorteren, hoe sneller een sociaal netwerk op te bouwen…

Cohousen is voor beide groepen voordelig, gezien zowel jonge vluchtelingen als jonge Antwerpenaars nood hebben aan een betaalbare woning.
In totaal zal de stad Antwerpen 135 jonge vluchtelingen over een periode van drie jaar begeleiden. Voor dat intensieve traject werkt de stad Antwerpen samen met verschillende partners:

  • Vormingplus zal de vrijwilligers zoeken en screenen.
  • Atlas zorgt voor een inburgeringstraject en Nederlandse lessen.
  • VDAB biedt de jonge vluchtelingen een gepast vervolgtraject na het secundair onderwijs (opleiding, werkplekleren…).
  • JES vzw begeleidt de jonge vluchtelingen mee op hun opleidings- of arbeidstraject.
  • Solentra biedt psychologische ondersteuning aan de vluchtelingen en hun buddy.
  • Het centrum voor Migratie en Interculturele studies van de Universiteit Antwerpen (Cemis) meet de impact van het cohousen en de vervolgtrajecten op vlak van integratie.

Eerste bewoners in 2017

Voor het project stelt de stad Antwerpen zelf woningen ter beschikking. De eerste woningen waren begin 2017 klaar. Momenteel wonen 40 duo’s samen binnen CURANT.

De niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen stromen door vanuit de Antwerpse Opvangcentra, de OKAN-klassen of via Atlas. Voor hun huisgenoten zoekt de stad geëngageerde Antwerpse jongeren. Die moeten zelfredzaam zijn, voldoende Nederlands spreken en tussen 20 en 30 jaar oud zijn.
Het project kost 6 117 879 euro, waarvan het OCMW 20% zelf betaalt. De stad Antwerpen krijgt een subsidie van 5 miljoen euro van het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie.

Meer info kan je hier vinden

“This project is co-financed by the European Regional and Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative”.

Contacteer Ons.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: