Deskundigheidsbevordering rond geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen in Vlaanderen.

De Koning Boudewijn Stichting wil door een grootschalig aanbod van kwaliteitsvolle opleidingen en vormingen de deskundigheid bevorderen van alle spelers op het terrein inzake de geestelijke gezondheid van vluchtelingen. Deskundigheidsbevordering van deze spelers moet leiden tot preventie, vroegtijdige detectie én een toegankelijke en efficiënte psychische behandeling van vluchtelingenkinderen en/of volwassenen.

Het ontvluchten van conflict of post conflictgebieden, migreren, de asielprocedure, de cultuurshock en het acculturatieproces zijn één voor één moeilijke omstandigheden die door hun samenloop maken dat we kunnen spreken van trauma (in de brede zin van het woord) bij het overgrote deel van de vluchtelingen. Gelukkig is er ook veerkracht, het potentieel dat ieder van ons bezit om zich ondanks ongunstige omstandigheden verder te blijven ontwikkelen. Dit potentieel moet echter worden aangesproken zeker bij mensen die door de “abnormale” omstandigheden vooral overlevingsmechanismen in stelling brengen. Het zijn vaak de indirecte spelers op het domein van geestelijke gezondheidszorg of de zogenaamde nulde en eerstelijns die de veerkracht kunnen aanspreken, een veerkracht bevorderend netwerk rond de vluchteling opbouwen en ook vroegtijdig psychische problemen zoals post traumatisch Stress Syndroom kunnen detecteren.

Onverwerkt trauma is kostbaar. Het beïnvloedt niet alleen het leven van degene die het meemaakt, maar ook zijn omgeving. Daarnaast is trauma ook kostbaar voor de samenleving, op meerdere fronten: sociaal, maatschappelijk, financieel en economisch. Een grotere deskundigheid bij de spelers op het domein van geestelijke gezondheidszorg moet leiden tot een meer gerichte preventieve en toegankelijke therapeutische interventies zodat het leed op individueel niveau en de kosten op maatschappelijk niveau worden vermeden.

Solentra bracht de inhoud van de opleidingen en vormingen binnen dit project samen in 8 factsheets over de kernthema’s inzake geestelijke gezondheid van vluchtelingen. De factsheets zijn het resultaat van een samenwerking tussen Solentra en een aantal deskundigen op dit terrein, met name Geertrui Serneels, Koen Van Praet, Birsin Taspinar, Winny Ang en Stéphanie De Maesschalck. Ze werden gerealiseerd met de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting.

1. Cultuursensitieve zorg

2. Identiteit

3. De PACCT®-methodiek

4. Psychosociale eerste hulp

5. Taalondersteuning

6. Trauma bij vluchtingen

7. Ziektebeleving en cultuur

8. Zorg voor de hulpverlener: zelfzorg

Solentra is dan ook dankbaar voor het vertrouwen van de Koning Boudewijn Stichting om hier een leidende rol te kunnen opnemen.

Contacteer Ons.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: