ESF (Europees Sociaal Fonds)

Met de steun van het ESF heeft Solentra, samen met haar West-Vlaams kantoor, WEST4Youth opgezet, een lokaal partnerschap gericht op sociale inclusie en armoedebestrijding.

Door het realiseren van een intersectoraal partnerschap in de regio Westkust ambiëren we het opzetten van een actief, sluitend netwerk van organisaties voor iedere jongere (18-30 jaar) die zich in een maatschappelijke kwetsbare positie bevindt dat instaat voor:

  • Zorgcontinuïteit;
  • Inzet op toegankelijkheid;
  • Het toekennen en benutten van rechten (vermijden dat jongeren tussen de mazen van het net vallen, in de dak- en thuisloosheid terechtkomen, geen gepast werk vinden,…)

We creëren en bieden hierdoor kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en dit op alle levensdomeinen. We doen dit gebaseerd op een kwaliteitsvol, toekomstgericht leven en op maat van de jongere (met respect voor de eigenheid en de participatie).

De expertise van verschillende organisaties wordt maximaal gedeeld en ingezet om complexe situaties op te lossen. Mogelijke drempels worden in kaart gebracht en zoveel mogelijk weggewerkt.

Contacteer Ons

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: