KAFM

Sinds oktober 2014 hebben wij een duurzame en intensieve samenwerking met Steunpunt Asiel & Migratie, de vluchtelingendienst van Mechelen. Met de steun van het sociaal huis Mechelen en de Stad Mechelen verlenen wij hier psychologische consultaties aan kinderen en volwassenen met een migratieachtergrond. Daarnaast versterken wij hun werking op vlak van psychosociale hulpverlening aan de hand van supervisies en vormingen en worden er maandelijkse intervisies ingericht voor zowel medewerkers, OCMW-personeel van Mechelen als overige lokale sociale organisaties.

Contacteer Ons.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: