Kleur in Zorg en Zorg in Kleur

Het project ‘Kleur in zorg en zorg in kleur’ gesubsidieerd door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, is een bicommunautair project van Solentra in Brussel dat toegankelijke en efficiente geestelijke gezondheidszorg biedt aan kinderen met een migratieachtergrond en hun familie.

Vanuit het mensenrechtenperpectief en via onze eigen PACCT methodologie (Psychiatry Assisting a Cultural diverse Community in creating healing Ties) worden gezondheid , welzijn en integratie nagestreefd.

Daarbij werken we ecologisch heel breed (cfr model Bronfenbrenner) waarbij we alle partners uit het veld (clienten, professionals en anderen) mobiliseren en betrekken in het creéren van duidelijke hulpvragen, diagnostiek  en therapieplannen die op die manier door allen gedragen kunnen worden.

Aanklampend, veerkrachtversterkend en cultuursensitief werken zijn daarbij onze basishouding.

Onze brusselse Solentra hulpverleners zijn gespecialiseerd in etnotherapie en trauma. Op vraag worden ook opleidingen en vorming gegeven.

Contacteer Ons.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: