Kleur in Zorg en Zorg in Kleur

Kleur in Zorg en Zorg in Kleur

Het project ‘Kleur in Zorg en Zorg in Kleur’ is een bicommunautair project van Solentra in Brussel. Dit project biedt toegankelijke en efficiënte geestelijke gezondheidszorg aan kinderen met een migratieachtergrond en hun families. Het project wordt gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Vanuit het mensenrechtenperspectief en onze eigen PACCT methodologie (Psychiatry Assisting a Cultural diverse Community in creating healing Ties) worden gezondheid, welzijn en integratie nagestreefd.

Werken op Breed Ecologisch Vlak

Daarbij werken we ecologisch heel breed (conform model Bronfenbrenner) waarbij we alle partners uit het veld (cliënten, professionals en anderen) mobiliseren. Ook betrekken we hen in het creëren van duidelijke hulpvragen, diagnostiek en therapieplannen. Op die manier kan dit door alle partners gedragen worden.

Aanklampend, veerkrachtversterkend en cultuursensitief werken zijn daarbij onze basishouding.

Onze Solentra hulpverleners in Brussel zijn gespecialiseerd in etnotherapie en trauma. Op vraag worden ook opleidingen en trainingen gegeven.

Contacteer Ons

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: