Koning Boudewijnstichting

Deskundigheidsbevordering rond geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen in Vlaanderen

De Koning Boudewijnstichting wil een grootschalig aanbod van kwaliteitsvolle opleidingen en trainingen aanbieden. Hiermee wil zij de deskundigheid bevorderen van professionals inzake de geestelijke gezondheid van vluchtelingen. Het bevorderen van hun deskundigheid moet leiden tot preventie en vroegtijdige detectie van trauma maar ook tot een toegankelijke en efficiënte psychische behandeling van vluchtelingen.

Het ontvluchten van conflict of post-conflictgebieden, de asielprocedure, de cultuurshock en het acculturatieproces zijn één voor één moeilijke omstandigheden die door hun samenloop maken dat we kunnen spreken van trauma (in de brede zin van het woord). Gelukkig is er ook veerkracht. Dit is het potentieel dat ieder van ons bezit om zich verder te blijven ontwikkelen, ondanks ongunstige omstandigheden. Dit potentieel moet echter worden aangesproken, zeker bij mensen die door “abnormale” omstandigheden overlevingsmechanismen in stelling brengen. Vaak zijn het de indirecte, de zogenaamde nulde- en eerstelijns hulpverleners op het domein van geestelijke gezondheidszorg die veerkracht kunnen aanspreken. Daarnaast kunnen zij een veerkracht-bevorderend netwerk rond de vluchteling opbouwen en ook vroegtijdig psychische problemen detecteren, zoals Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS).

Onverwerkt trauma beïnvloedt niet alleen het leven van degene die het meemaakt, maar ook hun omgeving en de samenleving op meerdere fronten: sociaal, maatschappelijk, financieel en economisch. Een grotere deskundigheid bij de spelers op het domein van geestelijke gezondheidszorg moet leiden tot een meer gerichte preventie en toegankelijke therapeutische interventies. Dit is belangrijk om het leed op individueel en maatschappelijk niveau te vermijden.

Factsheets

Solentra bracht de inhoud van de opleidingen en trainingen binnen dit project samen in 8 factsheets. Deze gaan over de kernthema’s inzake geestelijke gezondheid van vluchtelingen. Ze zijn het resultaat van een samenwerking tussen Solentra en een aantal deskundigen op dit terrein, met name Geertrui Serneels, Koen Van Praet, Birsin Taspinar, Winny Ang en Stéphanie De Maesschalck. Ze werden gerealiseerd met de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting. De factsheets zijn hieronder te vinden:

1. Cultuursensitieve zorg

2. Identiteit

3. De PACCT®-methodiek

4. Psychosociale eerste hulp

5. Taalondersteuning

6. Trauma bij vluchtelingen

7. Ziektebeleving en cultuur

8. Zorg voor de hulpverlener: zelfzorg

Solentra is dan ook dankbaar voor het vertrouwen van de Koning Boudewijn Stichting om hier een leidende rol te kunnen opnemen.

Contacteer Ons

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: