Solentra

Solentra brengt hoop en nieuwe dromen

Solentra staat voor Solidariteit en Trauma, maar evenzeer voor hoop en nieuwe dromen.

Solentra is een vzw en onderdeel van PAika, de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wij diagnosticeren en behandelen migrantenkinderen en -jongeren en eventueel ook hun families. Deze jongeren zijn met of zonder hun familie weggevlucht van de oorlog in hun land. Dit leidt vaak tot complexe psychotraumaklachten en de behandeling hiervan is onze expertise.

Onze overkoepelende missie? De geestelijke gezondheidszorg toegankelijker en effectiever maken. Altijd en overal. Daarnaast werken wij vanuit sociaal ondernemerschap. Wij zien gezondheid in de brede zin, want psychische pijnen en mentale stoornissen zijn niet alleen een eigenschap van het individu: ze zijn ook een optelsom van omgevingsfactoren en maatschappelijke elementen.

Deze context speelt dan ook een cruciale rol voor het welbevinden van een persoon.

Expert in transculturele psychiatrie

Solentra is expert in transculturele psychiatrie. Zo werken wij mee aan een helende maatschappij waar de kansen op integratie en verbondenheid geoptimaliseerd worden. Om dat te bereiken is ons doel de trauma’s te behandelen van kinderen, jongeren en eventueel families die hun land van herkomst hebben verlaten.

Het migratieproces ontwortelt in het bijzonder het kind of de jongere, want het rukt hen bruusk los uit hun vertrouwde omgeving. Het kan trauma’s veroorzaken met een enorme impact bij verschillende generaties.

Cultuur, taal en het sociale netwerk zijn heel belangrijk voor identiteitsvorming. Als een persoon dus ontworteld raakt door het migratieproces, kan deze verandering leiden tot een andere identiteitsvorming. Die identiteitsverandering heeft een directe invloed op het welbevinden van de familie. Daarom houden we rekening met deze factoren bij de preventie en behandeling van emotionele en gedragsstoornissen.

Solentra en de PACCT®-methode

De weg naar hulpverlening is niet altijd gemakkelijk te bewandelen, zowel voor het migrantengezin als de hulpverlener.

De culturele drempel en moeilijkheden zoals taalbarrières en socio-economische problemen zorgen ervoor dat maar weinig migrantengezinnen psychiatrische hulp zoeken. Hierdoor kunnen belangrijke kansen van de kinderen worden ontnomen.

Om de psychische hulpverlening toegankelijker en efficiënter te maken voor onze doelgroep, hebben wij een specifieke methode ontwikkeld, genaamd PACCT®. Dit staat voor Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in Creating healing Ties en het is een outreachende, aanklampende, empowerende methodiek met respect voor cultuurverschillen.

Lees meer hierover in dit artikel.

Opvangnet versterken en verbreden

Migratie en het moeten aanpassen aan een nieuwe cultuur brengt veel onzekerheden met zich mee. Kinderen staan vaak nog met één been in de cultuur van hun ouders en met het andere al in de nieuwe maatschappij. Het verenigen van deze beide culturen en een balans vinden is voor hen een extra ontwikkelingstaak.

Daarom willen wij het opvangnet rond (im)migrantengezinnen versterken én verbreden, door:

  • (In)formele bronnen uit de omgeving van deze kinderen te mobiliseren, zoals buren, begeleiders bij buitenschoolse activiteiten, uitgebreide familie, eerstelijnsorganisaties, buurtorganisaties en school;
  • Ondersteuning te bieden aan hulpverleners wanneer er een vermoeden is dat een kind zware psychologische problemen heeft.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: