Solentra brengt hoop en nieuwe dromen

Solentra staat voor Solidariteit en Trauma. Maar evenzeer voor hoop en nieuwe dromen.

Wij diagnosticeren en behandelen jonge vluchtelingen en hun families. Migrantenkinderen en jongeren die met of zonder hun gezin zijn weggevlucht van de oorlog in hun land. Dit leidt vaak tot complexe psychotraumaklachten. Deze oorlogstrauma’s zijn onze expertise.

Onze overkoepelende missie? De geestelijke gezondheidszorg meer toegankelijk en effectief maken. Altijd en overal. Solentra is een vzw en onderdeel van PAika, de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel voor infants, kinderen en adolescenten.

Daarnaast werken wij vanuit sociaal ondernemerschap. Wij zien gezondheid in de brede zin. Want psychische pijnen en mentale stoornissen zijn niet alleen een eigenschap van het individu. Maar wel een optelsom van omgevingsfactoren en elementen in de maatschappij.

Het is deze context die dan ook een cruciale rol speelt voor het welbevinden van een persoon.

Expert in transculturele psychiatrie

Het migratieproces ontwortelt in het bijzonder de jongere, rukt hem bruusk los uit zijn vertrouwde omgeving. Het veroorzaakt trauma’s met een enorme impact over de generaties heen.

Dit terwijl cultuur, taal en het sociale netwerk zo belangrijk zijn voor identiteitsvorming. En die identiteit heeft een directe invloed op het welbevinden van de hele familie.

Daarom dus moeten we rekening houden met deze factoren, bij de preventie en behandeling van emotionele en gedragsstoornissen.

Solentra is expert in transculturele psychiatrie. Zo werken wij mee aan een helende maatschappij waar de kansen op integratie en verbondenheid geoptimaliseerd worden.

Solentra en de PACCT®-methode

De weg naar hulpverlening is niet altijd gemakkelijk te bewandelen, zowel voor het migrantengezin als de hulpverlener.

De culturele drempel en moeilijkheden zoals taalbarrières en socio-economische problemen zorgen ervoor dat maar weinig migrantengezinnen psychiatrische hulp zoeken. Maar hierdoor worden ook de kinderen belangrijke kansen ontnomen.

Om de psychische hulpverlening toegankelijker en efficiënter te maken voor onze doelgroep, ontwikkelden wij een specifieke methode: PACCT®. Wat staat voor Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in Creating healing Ties.

Lees meer hierover in dit artikel.

Opvangnet versterken en verbreden

Migratie en de aanpassing aan een nieuwe cultuur brengen veel onzekerheden mee. Kinderen staan vaak nog met één been in de cultuur van hun ouders en met het andere al in de nieuwe maatschappij. Deze beide culturen verenigen is voor hen een extra ontwikkelingstaak.

Daarom willen wij het opvangnet rondom (im)migrantengezinnen versterken én verbreden.

Dit doen we door:

  • (in)formele bronnen uit de omgeving van deze kinderen te mobiliseren: de buren, de begeleiders bij buitenschoolse activiteiten, uitgebreide familie, eerstelijnsorganisaties, buurtorganisaties, de school.
  • ondersteuning te bieden aan hulpverleners wanneer er een vermoeden is dat een kind zware psychologische problemen heeft.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: