Filter op regio:

Geertrui Serneels

Coördinator

0473 656 568
Opleiding
 • Master in de Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
 • Opleiding etnopsychiatrie in het centrum Georges Devereux, Parijs
 • Opleiding integratieve kindertherapie (Faculteit voor Mens en Samenleving)
 • Opleiding EMDR (Integratie VZW)
 • Master in de rechten (KuLeuven)
 • Diploma in International Affairs Johns Hopkins University, SAIS

Kaat de Loof

Senior Klinisch Psychologe, Gedragstherapeute en Regio verantwoordelijke Brussel en Vlaams-Brabant

0485 638 496
Relevante opleiding
 • EMDR I & II
Projectverantwoordelijke GGC

Parvine Mohseny

Systeemgeoriënteerde psychotherapeute

0483 084 849
Opleiding
 • Diploma in de sociale wetenschappen
 • Systeemgeoriënteerde psychotherapie
 • Postgraduaat in familietherapie en psychotraumatologie (Chapelle-aux-Champs en UCL)
 • Vorming in vreemdelingenrecht, verblijfsrecht, voogdijrecht, asielrecht
 • Sociaal cultureel en juridisch trainer
 • Vertaler en tolk in het recht

Karlien Verstegen

Klinisch Psychologe Vlaams-Brabant

0485 059 777
Opleiding
 • Contextgerichte zorg: Systemische gezins- en contextbegeleiding (VZW Rapunzel)
 • Hulpverlening bij complexe verwerkingsprocessen en trauma (Interactie- academie Antwerpen)
 • Master Psychologie, klinische psychologie, optie kind, jeugdige en gezin (KULeuven)

Chloe Guepdjouo

Klinisch psychologe Brussel

0484 388 045
Opleiding
 • Master in de Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel, 2018)
 • Klinische stage bij Solentra vzw (sept. 2017 – mei 2018)

Alain Nlandu

Etnopsycholoog / Consultant

Opleiding
 • Master in de psychologische en pedagogische wetenschappen (Universiteit van Kisangani, gehomologeerd )
 • Opleiding EMDR (Integrativa vzw)
 • Opleiding PTR (Psychothérapie du trauma reassociative) (Institut M.H. Erickson de Belgique)
 • Kortdurende systeemtherapie
Ervaring
 • Jarenlang ervaring in de Demokratische Republiek Congo met straatkinderen en kindsoldaten en als opleider binnen en trainer voor Unicef en Save the Children.
Talen
 • Frans
 • Lingala
 • Swahili

Liesbet Van Krunkelsven

Annik Lampo

Hoofd PAika, psychiatrische dienst kinderen en jongeren UZ Brussel

02 477 60 72
Opleiding
 • Kinder en Jongeren psychiater

Hilde Herrygers

Klinisch Psychologe en Regioverantwoordelijke Antwerpen

0483 084 823
Opleiding
 • Master in de orthopedagogiek (KUleuven,1984)
 • Systeemopleiding aan Centrum voor de studie van het gezin (Gent, 1992)
 • Opleiding collaboratieve narratieve therapie (Centrum voor narratieve benaderingen, 2001)
 • Postopleiding gezinstherapie (Peter Rober en Edith Tilmans –Ostyn, 2006)
 • Oplossingsgerichte benadering (Vraagkracht, Nederland, 2012)
 • ACT-opleiding (ACT-Academie Mortsel, 2013)
 • Verschillende workshops rond Nieuwe autoriteit met Haim Omer
Ervaring
 • Meer dan 25 jaar verantwoordelijke geweest voor contextbegeleiding  in VZW De Touter, een organisatie binnen de Bijzondere jeugdzorg  en een referentie in cultuursentitieve zorg aan een superdiverse doelgroep met een verontrustende opvoedingssituatie. (Outreachende hulpverlening ).
 • Daarnaast ruim 20 jaar een zelfstandige beroepspraktijk als psychotherapeute in de eerstelijnszorg.

Froukje Jansen

Klinisch Psychologe Antwerpen

0484 088 597
Opleiding
 • EMDR basisopleiding, VZW Integrativa
 • Narratieve Exposure Therapie, ARQ Academy, Diemen
 • Transculturele Behandelaspecten, RINO, Amsterdam
 • Opleiding Huiselijk geweld en Kindermishandeling, van Montfoort, Utrecht
 • Opleiding Motiverende Gespreksvoering, Arkinacademy, Amsterdam
 • Master klinische psychologie (Universiteit van Amsterdam)
Ervaring
 • In Nederland ervaring in het werken met gezinnen waar intra-familiar geweld speelt.
 • Werkervaring aan de Oostkust van Nicaragua, hier binnen een project gewerkt dat ondersteuning biedt aan kansarme gezinnen. Nieuwe methodiek geintroduceerd (pilot; the Herobook), Trainen van lokale medewerkers en vrijwilligers in motiverende gespreksvoering, doelgericht werken en gesprekstechnieken. Mee-ontwikkelen projecten op het gebied van opvoeding, educatie en psycho-sociale ondersteuning.
 • Ervaring als adjunct-manager binnen de vluchtelingenopvang van het Rode Kruis.
 • Verdere ervaring binnen de psychiatrie en de verslavingszorg, zowel individuele als groepsbehandeling.

Marit Rutten

Klinisch Psychologe Antwerpen

0483 084 844
Opleiding
 • Master Klinische Psychologie (UGent) en Universitat Barcelona (Erasmus
 • Postgraduaat interculturele hulpverlening (Thomas More)
 • Basiscursus Systeemdenken (Interactie-Academie)
 • Ervaring in het werken met straatkinderen in Peru.
 • Ervaring in het begeleiden van pleeggezinnen en gezinnen binnen de bijzondere jeugdzorg rond problematische opvoedingssituaties.
 • Ervaring in het begeleiden van kinderen met hechtingsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen

Arlène Manirankunda

Klinisch Psychologe Antwerpen

0484 088 426
Opleiding
 • Master Klinische Psychologie (Universiteit Gent)
 • 3 daagse-vorming transculturele behandelaspecten (RINO Amsterdam)

Benjamin Berloznik

Projectmedewerker en psycholoog Antwerpen

0483 613 319
Opleiding
 • Master klinische psychologie (VUB)
 • Stage en thesis rond slaapproblematieken
 • Opleiding en ervaring met neurofeedback (Arizona, VS, 2017)
 • Opleiding traumatherapeut (Centrum Open Mind, Lovendegem, 2018)
 • Narrative Exposure Therapy (Amsterdam, 2018)
Ervaring
 • Ervaring als projectmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen (2018)

Sarah Uyttendaele

Projectmedewerker

0483 084 803
Opleiding
 • Sociaal-cultureel werk aan de HUB (nu Odisee Hogeschool)
Relevante ervaring
 • Buitenlandse stages in Ghana
 • Begeleider in noodopvangcentrum voor vluchtelingen Rode Kruis Vilvoorde
 • Projectcoördinator buddywerking OverKop huis Mechelen

Michelle Warriner

Senior Klinisch Psychologe en Regio verantwoordelijke Limburg

0473 840 338
Opleiding
 • Psychodynamische kinderpsychotherapeute (KULeuven)
 • EMDR in opleiding (Integrativa vzw)
 • Master in de Klinische Psychologie optie kinderen ( KULeuven)
 • Master in de Psychologie optie Arbeids-, Organisatie-, en Gemeenschapspsychologie (KULeuven).
 • Aanvullende opleiding in de Internationale Betrekkingen en Conflictbeheersing (KULeuven). Jarenlange internationale werkervaringen (o.m. in Palestina) en deelgenomen aan allerlei internationale uitwisselingen.

Karlijn Noest

Klinisch Psychologe Limburg

0483 084 760
Opleiding
 • EMDR basisopleiding (Integrativa vzw)
 • Master in de Klinische Psychologie (Universiteit Leiden)
 • Researsch Master Clinical and Health Psychology (Universiteit Leiden)

Saartje Kortleven

Klinisch psychologe Limburg

0484 388 061
Opleiding
 • Master klinische psychologie (UGent)
 • Systeemtheoretische Psychotherapie (vzw Interactie Academie)
 • Leertraject Narratieve Hulpverlening (vzw Interactie Academie)
 • EMDR Basisopleiding (vzw Integrativa)
 • Werken met kinderen en jongeren vanuit gezinsdynamisch perspectief (vzw Rapunzel)
Ervaring
 • Ervaring als psycholoog in de drughulpverlening (vzw Katarsis)
 • Freelance medewerker bij de Interactie-Academie. Geeft onder andere opleiding in de cursussen ‘narratieve benadering in de praktijk’, ‘verwerking schokkende gebeurtenissen’, ‘Tree of life/Team of life’, ‘Hulp verlenen bij complexe verwerkingsprocessen en trauma’
 • Zelfstandige in eigen ambulante praktijk. Vanuit deze setting ook ervaring in werken met vluchtelingen (individueel, groepen)

Hilde Van Durme

Klinisch en ontwikkelingspsychologe en Regioverantwoordelijke West-Vlaanderen

0485 638 467
Opleiding
 • Master in de klinische en ontwikkelingspsychologie (UGent)
 • Therapieopleiding Formation au travail psychothérapeutique parents-bébés – 2008-2011 (Groupe d’Etude en Clinique Familiale  de la petite enfance)
 • Therapieopleiding Werken met Kinderen en Jongeren  (UGent – prof. Verhaeghe) – 2011-2013
 • Islamitische visies op relaties en  opvoeden (Hoger Instituut Gezinswetenschappen – 2007)
 • Babyobservatie volgens Esther Bick – Centrum Lebovici – 2006-2007
 • Werken met rouw, trauma en vluchtelingen – in supervisieErvaring
Ervaring
 • Psychotherapeut in groepspraktijken  met infants, kinderen en hun families
 • Psychotherapeut in groepspraktijk De Spreekkamer voor vluchtelingenfamilies

Evie Monteyne

Klinisch^Psychologe West-Vlaanderen

0495 684 495
Opleiding
 • Master in de Klinische Psychologie (VUB)
 • Thesisonderzoek naar de culturele betekenis van psychische stoornissen
 • Opleiding EMDR (Rino Zuid)
 • Opleiding Trauma and Culture (ARQ Academy)
 • Kortdurende opleiding kinderpsychotherapie en begeleiding (Psy10)
Ervaring
 • Ervaring in de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis te Dakar, Senegal

Nils Vandenbroucke

Klinisch Psycholoog West-Vlaanderen

0489 051 511
Opleiding
 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
 • Thesisonderzoek naar veerkracht en trauma na rampen
Ervaring
 • Ervaring als stafmedewerker Rode Kruis in opvang en begeleiding van getroffenen na rampen en schokkende gebeurtenissen. Als provinciaal verantwoordelijke Rode Kruis voor de dienst Dringende Sociale Interventie in West-Vlaanderen.
 • Ervaring in ondersteunen CLB-centra via project traumaondersteuning voor vluchtelingen. Ervaring als docent Hogeschool Vives in intercultureel werk en crisisbeheer en -communicatie.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: